Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

De kinderen gaan in groepjes met kleine instrumentjes spelen. Deze liggen klaar onder een kleed en de kinderen gaan verkennen wat ze met de instrumenten kunnen. Daarna luisteren we naar wat ieder groepje heeft gespeeld.

Observatie

De kinderen worden enthousiast van de instrumenten en proberen alles uit. De meeste kinderen kiezen één instrument en blijven daarop spelen, maar kijken veel naar de anderen. Andere kinderen proberen alle instrumenten even uit.
Eén groepje begint tijdens de uitleg al onder het kleed te voelen aan de instrumenten. Dani raakt zonder ze te zien de instrumenten aan en luistert naar de geluiden die ze maken. Chancentely draait zich om als ze iets hoort wat op een shaker lijkt: “die wil ik straks”, zegt ze en beweegt met haar hele lichaam alsof ze het instrument bespeelt.
Een ander groepje luistert al heel goed naar elkaar. Ines, Caithlin en Devyne spelen afwisselend op een xylofoon en op een paar klankstave en als één wisselt doen de anderen mee.

Reflectie

De kinderen spelen graag met de instrumenten. Ze zijn daarin heel gretig en nieuwsgierig naar de verschillende geluiden, die hun eigen en andere instrumenten maken. In het spelen gaan sommigen al op elkaar reageren.

13

musiceren met instrumenten

dag 06
14 maart 2013
Dani voelt onder het kleed aan de instrumenten
En Chancentely reageert op de geluiden die ze hoort
Instrumenten uitproberen
Ines, Caithlin en Devyne luisteren naar elkaar terwijl ze spelen
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.