Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

De kinderen geven elkaar in duo’s een ‘klankmassage’: de een luistert met zijn ogen dicht terwijl de ander verschillende geluidjes maakt.

Observatie

Iris doet de klankmassage eerst voor bij Ines. Daarna gaan de kinderen in duo’s aan de slag. Iedereen pakt het meteen op: kinderen luisteren met hun ogen dicht naar de geluiden, en proberen zelf daarna zo veel mogelijk verschillende geluiden voor de ander te maken. Chicky gebruikt haar rok om een ander geluid te proberen.
Ook kijken de kinderen naar elkaar terwijl de klankmassage doen, en kopiëren de geluiden van elkaar.
Na de klankmassage bedanken de kinderen elkaar.

Reflectie

De klankmassage was een hoogtepunt in de les. De kinderen willen graag mooie geluiden voor elkaar maken en zoeken daarin naar nieuwe geluiden.

12

de klankmassage

dag 06
14 maart 2013
Chicky maakt geluid met haar rok
Kijken wat anderen doen
En zelf een klankmassage geven en krijgen
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.