Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Vandaag zijn Iris en Debby er. We beginnen in de klas, waar Debby op de mbira speelt en liedje zingt. Daarna gaan we naar het muzieklokaal. Daar zingen we het “Goede dag!”-lied, waarin de kinderen hun naam mogen zingen, vandaag zonder begeleiding. Dan doen we nog wat korte imitatie spelletjes zoals vorige week.

Observatie

Alle kinderen luisteren aandachtig naar de muziek in de klas. In het muzieklokaal zingen de kinderen ook enthousiast mee met het “Goede dag!” lied. De meeste kinderen zingen hun naam, sommige met al een mooie melodie, sommige durven nog niet goed.
De kinderen reageren op de muziek en melodieën: Tijs reageert met zijn hele lijf, en wijst met zijn handen mee met de toonhoogte.
De klas wordt enthousiast van de imitatie spelletjes, alle bewegingen en geluiden doen ze mee.

Reflectie

De onderdelen van de begroeting maken kinderen enthousiast, deze blijven ook de volgende weken doen. Volgende keer spelen we het “Goede dag!”-lied met begeleiding en zingen we vaker het refrein, om de kinderen meer houvast te geven.

11

de muzikale begroeting

dag 06
14 maart 2013
Met de hele klas in de kring
Meedoen met juf Iris
Tijs doet met zijn handen mee met de melodie
En reageert met zijn hele lijf op de muziek
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.