Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Voor het Jong geleerd... project hebben de kleuters nu 2 kleine viooltjes in de klas, wat natuurlijk heel spannend is.

Petra Griffioen van Amsterdam Sinfonietta zal tijdens het project een aantal keer naar de Hoeksteen komen. Dit is een geweldige kans om de kinderen korte vioollesjes in groepjes van 2 aan te bieden, na afloop van de muziekles met de hele klas.

Vandaag heeft Petra met 10 kinderen gewerkt.

Observatie

Petra heeft de kinderen laten zien, hoe je de viool goed vasthoudt en hoe je kunt strijken. Ze hebben vrij geïmproviseerd, muzikale gesprekjes gevoerd (Petra met de kinderen, kinderen met elkaar) en meegespeeld met een liedje van Petra.

Matthijs en Ines proberen al echt hun vingers op de snaren te krijgen.

10

Vioolles

dag 05
7 maart 2013
Chicky mag eerst even bij Petra strijken.
Je mag de viool ook op een kussentje leggen.
Of staan.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.