Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Vandaag is een bijzondere dag. Drie musici van Amsterdam Sinfonietta, Diet Tilanus (viool), Petra Griffioen (viool) en Michiel Weidner (cello) zullen bij de inloop van de leerlingen een concert verzorgen in de hal. Daarnaast zullen zij achtereenvolgens de groepen in de klas bezoeken en daar een concert verzorgen.
Zij zullen de kinderen uitnodigen te luisteren naar verschillende muziekstukken en vervolgens hen te vragen naar wat er in hun opkwam.

Observatie

Vanaf ongeveer 08.15 druppelen er kinderen en hun ouders binnen. De groepen 1/2 gaan er op een afstandje bij zitten. Steeds na de muziekstukken die uitgevoerd worden klinkt er een applaus. Achter hen staan de oudere kinderen en hun ouders.
Opvallend is dat drie meisjes uit groep 1/2 spontaan meezingen ‘lalalala’ op de muziek. Zij participeren in de muziek en volgen, zoekend en aandachtig kijkend, met hun stemmen de melodie lijn. Ook klappen zijn met de handen op hun bovenbenen en lijken met hun lichaam het ritme te volgen. Een jongen schuin achter hen beweegt zijn hele lichaam mee met de muziek.

Later tijdens de concerten in de klas, hier een aantal opmerkingen van leerlingen van de groepen 3 t/m 8,
over muziek en waar de kinderen aan dachten:
‘ …Een stoomboot, nergens aan, een ouderwets liedje, een oud lied dat vaak wordt gespeeld, aan mijn kat die dood is gegaan en we hebben begraven, een beetje sjieke muziek, dorpsfeest, ridders, liefde, romantiek leven…’

In groep 5/6 merkt Petra op: "Ik vind dat jullie heel goed luisteren"
Kind: "Dat komt omdat het heel mooi is!"

Het spontane karakter van het inloop concert is verrassend. Tussen de bedrijvigheid door van jassen uit en tassen ophangen zijn er ook kinderen, die heel geconcentreerd staan te luisteren naar de muziek. Het is mooi om te zien dat de meisjes van groep 1/2 mee gaan zingen en zo de muziek volgen. In tegenstelling tot voorbeelden waar de kinderen stil staan te luisteren, of het lichaam in beweging komt bij de muziek.

Reflectie

Het spontane karakter van het inloop concert is verrassend. Tussen de bedrijvigheid door van jassen uit en tassen ophangen zijn er ook kinderen die heel geconcentreerd staan te luisteren naar de muziek. Het is mooi om te zien dat de meisjes van groep 1/2 mee gaan zingen, en zo de muziek volgen, in tegenstelling tot voorbeelden waar de kinderen stil staan te luisteren, of het lichaam in beweging komt bij de muziek.

04

Inloopconcert!

dag 03
13 februari 2013
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.