Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Na het start en stop spel besluit Emma de ‘glazen klanken pot’ te introduceren.
In deze pot zitten verschillende materialen. Deze materialen maken verschillende geluiden door er iets mee te doen; we nodigen de kinderen daar toe uit.
Op die manier proberen we te weten te komen wat dat is, wat dat geluid is… wat associaties zijn bij verschillende geluiden en materialen en wat hun relatie tot muziek is; of die er überhaupt is.

Observatie

Emma: Wat zit er in deze pot? Wat zie je?
Jelle: Snoepjes?
Kinderen:…. een bol met wol… en touw, kaartjes, een elastiekje, en watjes en slingertjes
Emma: En nu moet je eens even horen wat je hiermee kan doen!

De kinderen zijn door het expressieve bewegen wat uitbundig. Het voorbeeld van het luisteren naar het materiaal door het heel zachtjes te bewegen maakt het doodstil in het lokaal.

Dan gaan de kinderen in twee groepen zelf op onderzoek.

Amir: Ik heb wat gehoord!
Jelle: Ik hoor geen geluid?
Kind: Een schelpje heb ik ook gevonden…
Jelle: Er komt echt geen geluid uit hoor!
Amir: Ik hoor een zacht geluid?
Emma: Hoe komt dat?
Amir: Weet niet…(hij knijpt erin)
Matthijs: Mag ik ook eens? (luistert) Oh ja….Ik hoor dit ook!
Jelle: Maar dan moet je dit doen, toch?
Amir: Moet je gewoon knijpen
Jelle: Mag ik ook eens? Mag ik na jou, en ik weer na jou?
Dani: Zo hoor je geen geluid
Emma: Wanneer hoor je wel geluid?
Dani: Als het stil is….
Emma: Bijvoorbeeld…

(Even later)
Emma: Weet je wat je ook kan doen? Ga maar zitten en doe maar lekker je ogen dicht. Dat wordt ik jouw maatje. Emma beweegt en knispert met een watje van veraf naar dichtbij en weer terug bij de oren van Jelle. En dan moet je het heel zachtjes doen.
Jelle: Wil jij 't even bij mij doen?
Emma: Doe maar bij elkaar!

Gesprek tussen Dani en Jelle:
D: Ik hoor de zee hoor!
J: Ogen dicht!....Hoor je iets? Ik ga het doen bij jou….ik ga dat doen….alleen bij jou…
Dani jij mag het bij mij doen….bij m’n oren, hoor je dat?

Ines is bezig met het ordenen van haar materiaal. Elisa is vlakbij haar maar volgt, zo lijkt, haar eigen spoor. Ines heeft kartonnetjes en sponsjes gepakt en legt deze op een rijtje.
Ines pakt dan de kartonnen kaartjes op en gooit ze in de lucht. Zij herhaalt deze beweging een aantal keer. Ze lijkt er van te genieten! Elisa maakt tegelijkertijd met aluminium geluiden bij haar oren. Ook zij heeft haar materialen (stof en aluminium) geordend neergelegd.

Reflectie

Bij het introduceren van de pot valt op dat de kinderen vertellen wat zij letterlijk zien en de materialen als zodanig benoemen.
Amir ontdekt dat je iets moet doen om geluid te horen. Vervolgens willen de kinderen in dat groepje allemaal dat ene geluid horen in plaats van dat zij zelf een ander materiaal in de hand nemen. Dat heeft misschien ook nog te maken met de ontdekking van Amir an sich en het nieuwe van deze oefening!

In de audio hoor ik (Emma) terug:
Kind: Ik hoor kchhhh kccchhhh kcchhhh.
Dit kind vertaalt de beweging van zijn hand, het geluid dat hij daardoor hoort naar iets vocaals. Daarnaast koppelt hij het geluid aan wat wij herkennen als een ritme.
Kunnen wij dit de komende sessie uitbouwen?

Ines laat het materiaal bewegen in de lucht…hoe klinkt dat?

03

Materialen en hun geluiden

dag 02
30 januari 2013
De aangeboden materialen
Amir: ' Ik hoor een zacht geluid'
Jelle en Dani
Materialen uit de pot pakken
Luisteren naar de materialen
Ines en Elisa
Ines gooit de kartonnen plaatjes
Ines kijkt ook hoe ze vallen. Haar lichaam in een 'freeze'.
Elisa
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.