Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Vorige week was Debby er met Iris, maar vandaag heeft ze iemand anders meegeonmen: Petra Griffioen, violiste van Amsterdam Sinfonietta.

We hadden eigenlijk gepland om de les in het klaslokaal te doen, maar in het speellokaal liggen kussentjes op de grond en ziet het er gewoon zo uitnodigend uit, dat we besluiten om de kinderen hierheen uit te nodigen.

Debby gaat ze halen in de klas. Ze vertelt dat ze een speciale gast heeft meegenomen en die staat in het speellokaal, dat nu een muzieklokaal wordt, te wachten op de kinderen. Als muisjes gaan we met z'n allen erheen.

Als we binnenkomen, staat Petra al te spelen. De kinderen gaan rustig zitten en luisteren aandachtig.

We zingen het "Goede dag!" lied, vandaag begeleid door viool en gitaar (die heeft Debby meegenomen). Daarna doen we wat imitatie spelletjes: Debby doet een beweging of geluid voor en iedereen doet het na.

Dan gaan we over in een "klankbesmetting" zoals we dat vorige keer al deden. Petra introduceert klanken met haar viool, die de kinderen overnemen. Ze bedenken er ook een beweging bij. Dan gaat iedereen dansen op de geluiden, die Petra met haar viool maakt.

We halen de kleine viooltjes erbij, want we willen graag met de hele klas bespreken, hoe je de violen vast moet houden en hoe ermee omgaan. Dan speelt Petra met een kind een liedje. Wij klappen mee.

Dan zingen we een Afrikaans lied over een vogeltje: Shiri yakanaka.

Aan het eind gaan de kinderen op de grond liggen en speelt Petra nogmaals...eerst hele rustige muziek, die dan heel erg swingend wordt. We eindigen met dansende kinderen.

Observatie

De spontane beslissing om naar het speellokaal te gaan, wordt door de kinderen en juf Liesbeth meteen omarmd.
Stil als muisjes gaan we erheen.

De kinderen worden begroet door prachtige vioolmuziek. Ze gaan rustig zitten op de kussentjes. Sommige kinderen gaan meteen languit liggen.

Als Petra stopt met spelen, vertelt Debby over vorige week. Toen kwam ze namelijk met iemand anders. "Met Iris!" weten de kinderen te herinneren. En die speelt hoorn! Ze weten ook nog precies hoe het instrument Debby heet: "mmmmbira!". Ze weten ook de naam van Petra nog, die ze een aantal weken geleden al een keer hebben ontmoet.

Als we het "Goede dag" lied zingen, doen alle kinderen meteen heel enthousiast mee. Een aantal kinderen zingt heel vrij hun eigen naam. Andere kinderen willen of durven niet, maar klasgenootjes doen het dan voor hen, wat erg leuk is.

Als we gaan staan en de kinderen de bewegingen van Debby moeten volgen, is de hele klas zeer geconcentreerd. Ze vinden het erg leuk, vooral als het wat spannender wordt en je heel goed moet opletten! De klankbesmetting gaat ook heel goed. Petra maakt geluiden met haar viool die de kinderen overnemen. Dan gaan ze er op dansen.

We pakken de kleine viooltjes erbij. Het liefste wil iedereen erop spelen: "Mag ik ook?". Een kind mag de viool uitpakken, de rest kijkt. Petra legt uit hoe je hem vast moet houden en erop moet strijken. De rest van de klas doet de bewegingen na. Strijken is net als je tanden poetsen, heen en weer.

Ze gaan een Iers liedje spelen en de hele klas klapt mee.

Omdat het nu lente is en we de vogels horen fluiten zingen we een Afrikaans liedje over een vogeltje. Dit brengt de aandacht van de kinderen weer terug.

Aan het einde gaan ze op de grond liggen en speelt Petra nog een mooi stuk, wat dan zo opgewekt wordt, dat de kinderen gaan dansen.

Reflectie

Het was prettig om in de gymzaal te zijn, dat geeft meer ruimte. Maar we merkten wel, dat we duidelijke afspraken moeten maken over naar elkaar luisteren en rustig blijven zitten in de kring (dit was op een gegeven moment een ei!)

Ons viel op dat een aantal kinderen bij het goede dag lied ontzettend mooi en inventief gingen zingen. Omdat kinderen spontaan hun naam opstaken gingen we niet één voor één de kring rond. Daardoor kwam een aantal kinderen niet aan de beurt, maar die wilden ook niet. Volgende keer lijkt het me wel beter om de kring af te gaan, dan wordt iedereen begroet. Als een kind zijn of haar naam niet wil zingen, dan neemt een ander kind in de klas vanzelf het initiatief.

Het liefst wilden alle kinderen op de viool. Het was dan ook geweldig dat Petra nog langer kon blijven om de kinderen in groepjes van 2 een kort lesje te geven! De volgende keer als zij komt gaat ze dit weer doen. Op deze manier komen alle kinderen aan de beurt.

09

Een violiste in de klas

dag 05
7 maart 2013
Het speellokaal is een muzieklokaal
Als de kinderen binnenkomen zit Petra in de hoek te spelen.
Luisteren naar mooie vioolmuziek
Opperste concentratie.
Petra introduceert geluiden.
Dansen.
Ines mag de viool uitpakken.
Afsluiten met muziek.
Impressie van de les.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.