Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

We proberen met de kinderen een geluid door te geven, alsof het een besmettelijke ziekte is, je wordt 'aangestoken' door degene naast je.

Als iedereen besmet is komt er een nieuw geluid bij, wat langzaam weer de cirkel rond gaat. Het oude geluid sterft langzaam weg naar gelang het nieuwe geluid de overhand krijgt!

Observatie

Sommige kinderen snappen meteen dat ze moeten wachten met van geluid wisselen totdat de golf van besmetting bij hen is. Anderen beginnen meteen met het nieuwe geluid als dat wordt ingezet!

De klanken die ontstaan zijn prachtig en het gaat steeds beter.

Reflectie

Dit is een spel dat we nog enorm kunnen uitbouwen. We deden het even met de ogen dicht en dat was al meteen weer helemaal anders.
Ook kunnen we een geluid 1x doorgeven in de kring met ogen dicht en nog vele variaties. De kinderen dachten wel echt na over een nieuw geluid en zochten iets dat contrasteerde met het oude geluid.

08

De Klankbesmetting

dag 04
27 februari 2013
In de kring, de klank gaat rond
Filmpje (3:01 min)
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.