Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

We vragen de kinderen of ze hun naam willen zingen voor ons, zo kunnen we ze allemaal leren kennen.
Spontaan beginnen ze te zingen: Goedendag, wie zingt er vandaag zijn naam?
Dat is een lied dat ze van Emma hebben geleerd. We gaan dit lied zingen met namen ertussendoor, de hele cirkel rond!

Observatie

Luister in het audiobestand hoe het ging. De leerlingen komen zelf met het plan om dit lied te gaan zingen. Jelle vraagt aan juf Liesbeth, hoe het ook alweer ging en ze zingen het allemaal.

Na het rondje met alleen namen vraagt een meisje of we het nog een keer kunnen doen met namen èn leeftijden.

Iets te enthousiast vragen we de kinderen om hun naam, leeftijd en iets wat ze leuk vinden te zingen. Sommige kinderen doen dit heel enthousiast, zingend: "ik ben .... en ik ben 6 jaar en ik hou van buitenspelen!"
Maar voor veel kinderen duurt het kringmoment al te lang en zij willen niet meer deelnemen.

Reflectie

De volgende keer kunnen we zeker weer het Goedendaglied gebruiken als basis voor een namen-zing-ronde, maar we moeten het met kleine stapjes uitdagender maken in plaats van meteen teveel van de kinderen te vragen.

07

ZIng je naam

dag 04
27 februari 2013
Ik zing mijn naam!
Ik hou van buitenspelen!
Audio (6:30 min)
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.