Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Helaas is juf Emma gestopt met het project Jong Geleerd.

Debby Korfmacher en Iris Oltheten, verbonden aan TOEVAL GEZOCHT als muziekdocenten op De Stap en De Wagemaker, nemen de kleuterklas van De Hoeksteen van haar over.

De eerste les stellen de nieuwe docenten zich muzikaal voor aan de kinderen!

Observatie

De kinderen zijn heel stil als Debby speelt en zingt. Ze luisteren aandachtig!

Bij de introductie van Iris proberen ze te raden wat er in de koffer zit. Een trompet? Ze snappen dat het geluid harder wordt als de beker van de hoorn eraan geschroefd zit.

Als Iris vraagt of ze bepaalde muziek moet spelen wordt er meteen om een sinterklaasliedje gevraagd, en daarna om 'Olifantje in het bos'. Alle kinderen zingen mee.

06

Nieuwe muzikale kennismaking

dag 04
27 februari 2013
Debby speelt voor de kinderen.
Haar instrument heet Mbira.
En zit verstopt in een ronde kalebas.
Iris heeft ook een instrument.
Het is een hoorn.
De kinderen proberen de instrumenten uit.
Video van de introductie (1:33 min)
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.