Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Vandaag is onze eerste sessie in het speellokaal!
We maakten al eerder kennis in het klaslokaal aan de hand van een namenlied.
In de ruimte hebben we voor alle kinderen een kussentje neergelegd om op te zitten.
Het team bestaat uit: Liesbeth, leerkracht van groep 1/2 Adelène Kat, vrijwilliger en Emma de muziek docent. Vandaag staat in het teken van muzikaal kennismaken en de vraag: Wat is muziek?

Emma stelt zich met het lied ‘Ozewiezewo’ voor. Ook zullen we naar een opname luisteren van het lied en de kinderen uitnodigen er op te bewegen.
Verder zullen we kennis maken met materialen die Emma verzamelde in een glazen pot.
Die klinken allemaal anders; dat gaan de kinderen onderzoeken!

Observatie

In het kringgesprek:
Emma: Wij gaan met elkaar een avontuur aan. Een muziekavontuur.
Chicky: Daar is muziek!
Emma: Wat is muziek?
Matthijs: Daar kan je allemaal liedjes mee maken.
Kind: En geluid maken!
Kind: Muziek is eigenlijk dat je instrumenten hebt en dat er dan mooie dingetjes uit komen. Dat er mooie melodietjes uitkomen
Tristan: En zingen
Elise: Als m’n moeder zingt in het koor

Het wordt erg onrustig en we besluiten wat te bewegen met de benen en de handen!

Wanneer Emma naar het namenlied vraagt, dat wij drie weken geleden voor het eerst zongen, zingt Ines het lied; de rest van de klas volgt haar direct! Alle kinderen zingen hun naam.

Chicky: Ik weet ook nog een goed liedje! Ik wil een liedje zingen…Wij willen ook een liedje zingen!
Emma: Wat een goed idee!
Jelle: Ik ga mee zingen!

Wanneer Emma de klas daarna naar een ander lied vraagt valt het stil…
En zingt dan ‘Ozewiezewo’. De klas luistert aandachtig. De kinderen kennen het lied nog niet. Maar zingen daarna mee. Het roept bij de kinderen beweging op. We spelen daarom een start en stop spel en imiteren elkaar in het stopmoment.

Adelène wijst op Ines en Elisa. Zij hebben een danspaar gevormd. Opvallend is dat voornamelijk de meisjes het duo imiteren en ook nadat de muziek weer verder is gegaan in een duo blijven. Jelle daarentegen blijft steeds solo dansen. En een groepje jongens blijft rondjes rennen om de cirkel heen.

Reflectie

Wanneer tijdens het namenlied een kind voor een ander kind de naam zingt zegt Nora: “We kunnen elkaar ook voorstellen”. Daar kunnen we de kinderen de komende sessie toe uitnodigen! Het valt ons op dat de kinderen het lied nog heel goed kennen, het direct meezingen en er enthousiast op reageren.

In het bos daar staat een huisje is een ‘hit’ in de klas, verteld Liesbeth. Opvallend is dat zij dit lied heel graag willen zingen, nog een keer, nog een keer!

02

Muzikale kennismaking

dag 02
30 januari 2013
De ruimte
In de kring
Handen hoog
Bewegen in de ruimte
Videoverslag (3:13 min)
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.