Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Muziekdocent Emma Rekers bezoekt vandaag groep 1/2 van de Hoeksteen. Bij binnenkomst zitten de kinderen in de kring. Juf Irene staat voor de klas. Zij heeft verteld dat juf Emma op bezoek komt. Vandaag staat in het teken van observeren en kennis maken.
Daarnaast zoeken we een plek in het lokaal om een muziekhoek in te richten.
De klas zingt samen met juf Irene een lied over de winter. Er zit een echospel in en er worden bewegingen bij gemaakt. De kinderen zingen uit volle borst mee!
Dan vraagt Juf Emma wie er wil vertellen over wat voor muziekinstrumenten zij hebben en bespelen!

Observatie

Steffan: Ik zing altijd met mama.
Matthijs: Papa heeft een gitaar, waar die op speelt.
Storm: Mijn papa heeft een hele grote gitaar. En hij werkt bij een band! (Wij vragen hem of het misschien een contra bas is, dat weet hij zo even niet.)
Lydia vertelt dat ze een cello en een piano heeft. Ze speelt op beiden. En mama is pianist.
Jim vult aan: Ik heb ook een piano.
Chicky verteld: Ik heb een gele fluit met stippen en strepen. Die ligt bij opa en oma. Ik speel er op als ik klaar ben met eten en bij het opstaan. En soms neem ik hem mee naar huis.
Nora: Ik heb een telefoon waar je op kan spelen.
Elise: Papa’s gitaar ligt op de kast. Vanavond gaan we er samen mee spelen.
Devyne: Ik heb een drumstel. Ik speel elke dag!

Dan verteld Chancentely dat zij een code hebben voor stil zijn. De handen boven het hoofd, recht vooruit. Dat gaan we oefenen; we zingen een toon en zijn stil bij het teken. Ook proberen we andere codes, met handen open (geluid) en dicht (stil).
Zo iemand heet volgens Chancentely een instrumentenbaas. Jelle noemt het een organist. Chicky vult nog aan: Die heeft een stokje in zijn hand!

We zingen een lied. Dat nodigt uit je naam te zingen. Om de namen te leren kennen. Al na twee keer zingen van het lied willen bijna alle kinderen hun naam voorzingen. Het liefst wel drie keer!

Dan neemt Irene het weer over; de kinderen mogen een tekening maken van hun favoriete speelgoed. Juf Emma loopt rond en raakt in gesprek met Devyne. Zijn drumstel is zijn favoriete speelgoed:

D: Ik kan geen drumstel tekenen
E: Maar kan je de muziek van het drumstel dan wel tekenen?
D: Ja… Kijk, dit heb ik gemaakt. Met een oog en een voet. Toch twee voeten, héle grote.
E: Ben jij dat?
D: Nee, dat zijn mama en oma
E: (wijst op tekening) En, is dat dan de muziek?
D: Nee…..maar nu heb ik weer voeten…

Reflectie

De kinderen vragen steeds wanneer we muziek gaan maken. Vandaag zongen we alleen tonen en twee liederen. Ook reageren zij sterk op de fotocamera en de notities die Emma maakt. Zij zijn ook heel nieuwsgierig om zichzelf, in een later stadium weliswaar, op de ‘televisie’ in video terug te zien. We zijn nog hard op zoek naar een geschikte plek voor een muziekhoek in de klas. En hebben de kinderen uitgenodigd muziek mee te nemen, die zij leuk of mooi vinden. Maar ook instrumenten zijn welkom!

01

Observeren en kennismaken

dag 01
9 januari 2013
De poppenhoek
De klas bespioneren als politiemannen
Samen spelen
Jelle kijkt naar de voorstelling
De kinderen kiezen hier een activiteit die zij willen doen
De mogelijke muziekhoek...
Maar vandaag staan er tafels, een kasteel...
En een toren...
De tekening van Devyne
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.