Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Bij deze tweede groep werken we met hetzelfde uitgangspunt als bij de eerste groep.

Observatie

In de kring.
Jade: Ik wil viool spelen met Mika, en meespelen met Fegaraki.
Het lied wordt door de groep meteen ingezet. Flint zit met zijn rug naar de groep toe. Wanneer Emma hem uitgenodigt om mee te zingen zegt hij: Nee, ik vind dat lied niet leuk, ik wil nu muziek maken…

In het vrije spel maakt Koen een liedje: Liefje liefje liefje gaat het…hij zegt, in zichzelf, kom op! Even oefenen! Ik kan het ook alleen. Zo is het mooier!

Maud, Lisa en een jongen (Stijn) uit de middenbouw die vandaag op bezoek is, zijn aan het musiceren met violen en de citer. Maud legt hem uit hoe hij moet spelen. Al gauw besluiten zij op de gang te gaan werken. Stijn neemt de leiding. Hij telt 1,2,3,4, en begint met het spelen van snelle korte streken. Lisa reageert verrast wanneer zij lange streken op de viool speelt. Maud heeft geen strijkstok, en tokkelt op het instrument. Zij maakte eerder een compositie voor viool waarbij zij tokkelde. Waarom maakt zij geen gebruik van de strijkstok? Komt dat doordat er een mist? Of hoort dat bij deze compositie?!
Jade loopt langs en vraagt welk lied zij spelen. Zij denkt lieve maan. Zij krijgt geen antwoord. Later blijkt dat zij hebben bedacht dat de groep moet raden welk lied zij spelen.

Bij de presentaties:Jade en Lara presenteren zich op de fluit:.
Jade: En dan moeten jullie raden welk liedje het is.
Een paar kinderen reageren al: Oh, Ik weet het al!

Koen: Het is olifantje in het bos!
Wanneer zij zijn uitgespeeld krijgen een paar kinderen de beurt.
Hein:….
Koen: Het is olifantje in het bos!
Kind: Ik weet het….
Lisa…
Maud: Van de maan.
Emma: Welke van de maan?
Maud: Lieve maan ik zie je staan!
Ik wist het gewoon uit m’n hoofd!

Wanneer Flint en Hein en Roemer zich presenteren:
Flint: Nee ga jij maar eerst!...Jij mag eerst!
(Hein speelt een ritme…)
Dan speelt Hein het ritme dat hij eerder ook al speelde en toen koppelde aan de zeven geitjes. Flint speelt lange tonen op de fluit.
Dan zegt hij: Nee jij moet dat mooie lied spelen Hein!
Dan zeggen zowel Alexandra als Emma: Maar dat was heel mooi hoor!
Zouden wij Flint de volgende keer kunnen vragen wat hij dan bedoelde met het ‘mooie’ lied van Hein?

Reflectie

Ook in deze groep worden nieuwe muziekstukken gemaakt, die zij het liefst zouden presenteren bij de eindpresentatie in het dorpshuis.

Opvallend is de liefdevolle manier waarop de kinderen elkaar helpen en begeleiden en vertellen hoe je met de instrumenten om moet gaan. Ook hebben de kinderen plannen. Om om en om of na elkaar te spelen. Tegelijk of juist apart.
Het idee van een liedje raden speelt vooral bij Jade sterk. Zij speelt het lied ook heel helder op haar fluit. Lara lijkt haar te volgen in haar plan.

Wij zullen zeker het lied Fegaraki zingen. Dat lied leeft sterk bij de kinderen; vinden ze mooi!

56

Richting presentatie, groep 2

dag 18
25 juni 2012
Koen speelt en zingt....
Liefje liefje liefje, voor de maan...
Maud tokkelt met twee handen, op de citer en de viool.
Maud...
Maud legt Stijn uit hoe het werkt, een viool
En hoe je de strijkstok vast kan houden.
Videofragmenten
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.