Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

De afgelopen week hebben de kinderen in twee groepen samen met de musici van Amsterdam Sinfonietta gewerkt. Iedereen, zowel de kinderen als de volwassenen, vonden het prettig werken. Daarom vandaag weer.

Dan staat nu de eindpresentatie voor de deur. Wij volwassenen hadden bedacht om de liederen te zingen die zijn ontstaan. Maar is dit wel wat de kinderen voor zich zien? Willen zij wel, zoals wij bedacht hadden, begeleidingen maken bij het lied? Is dat wat bij de kinderen leeft? En hoe verhoudt de maan zich daar toe?
Is die nog belangrijk?

Wij zullen aan de kinderen vragen hoe zij het concert, de eindpresentatie voor zich zien.
Wat moeten de musici doen, wat willen de kinderen doen?

Observatie

Voor wie gaan jullie spelen?
Sepp: Ik ga gewoon voor iedereen spelen
X: Ik voor de hele wereld
Kenai: Een wereldbol, voor alle sterren
Leo: Of voor de hele aarde
Mika: Voor de hele ruimte
Nicia: De hele omtrek; ik heb ook nog een liedje…
(zij maakte vorige week na de sessie nog een lied over een kwal. Deze nam Emma op en laat hem aan haar terug zien)

Zijn jullie al wel eens in het dorpshuis geweest?
Bijna iedereen wel!
Sepp: Ik ga een tekening maken. Een maantekening met allemaal sterren
Niet iedereen wil zijn/ haar tekeningen ophangen. Jonas wel.

Bij de presentatie:
Pleun wil graag op de trommel spelen.
Mika, Bella, Emma, Leo, Sepp en kenai willen graag op de viool.
Sepp: We gaan het lied van Landsmeer zingen! (Hoe klinkt Landsmeer)
Leo bedenkt en zingt: Hoe klinkt Amsterdam!

Dan gaan de kinderen snel aan de slag op de instrumenten.
Emma en Bella spelen de gehele 20 minuten viool. Ze zijn geconcentreerd aan het werk en presenteren zich voor Luca die aan het filmen is.

Bij de presentatie van de gemaakte muziek stukken geven Nicia en Mika ons een raadsel:
Welk liedje spelen wij?
De klas herkent het lied snel en zingt mee! (zie video)

Reflectie

Een helder antwoord hebben wij gekregen van de kinderen.
De kinderen willen spelen. En het liefst allemaal op instrumenten.
Voor de ruimte, de maan, de wereld, voor elkaar en voor de mensen in de zaal.

Wij kiezen er voor om het materiaal van Leo en Sepp, de maan en de sterrenmuziek en de collectie aan maanliederen, verder uit te werken en te presenteren. Komende week zullen wij dat samen met musici van Amsterdam Sinfonietta uitproberen: bij de generale.

55

Richting presentatie, groep 1

dag 18
25 juni 2012
Bij binnenkomst...
Deze afbeelding blijft de kinderen boeien!
Het kringgesprek...
Aan de slag...Jonas kijkt wat hij zal kiezen..
Even later speelt hij samen met Kenai
Zij besluiten op de gang te gaan zitten; dan kunnen zij zichzelf beter horen
Nicia en Emma kijken en luisteren het kwallenlied van Nicia terug
Nicia haar tekening bij het kwallenlied
Emma op viool
Bella en Emma op viool...
Mika komt meespelen met Bella en Emma op triangel
'Wat zullen we nu doen?'
Zij besluiten op de grond te gaan zitten met de violen
Sepp en leo oefenen de maan en sterren compositie. Sepp in dit geval op blokfluit.
Bella en Emma op viool en het raadsel van Nicia en Mika
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.