Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

De slotpresentatie staat voor de deur. Morgen, 3 juli presenteren de kinderen zich met een collectie maanliederen en klanken van een opkomende maan en de sterren in de hemel. Daarom oefenen we vandaag samen met de musici van Amsterdam Sinfonietta en Leonard van Goudoever.

Observatie

Onze werkruimte ziet er vandaag anders uit dan de afgelopen weken. We hebben getracht de ruimte zodanig in te richten dat die lijkt op wat de kinderen in het dorpshuis kunnen verwachten. Op het podium zullen wij een cirkel/maan afplakken. Deze cirkel vormt de plek waar de kinderen zich in kleine groepen kunnen presenteren. Ook hebben we een projector meegenomen waarmee wij beelden zullen projecteren. Na het goedendaglied start de generale repetitie!

Koen dirigeert Leo, Hein, Flint, Emma, Nicia en Sepp bij het opkomen van de maan (bedacht door Leo) in de sterrenhemel (bedacht door Sepp). Amsterdam Sinfonietta speelt mee…

Vervolgens nodigen wij Veerle, componist van het lied: ‘de maan moet dansen’, samen met Silke uit om te dansen terwijl de rest van de klas het lied zingt…
Dan Silke. Met haar compositie: ‘ronde maan’.

De musici zullen ook twee tekeningen van de kinderen ten gehore brengen. Wij oefenen dit vandaag ook. Eerst spelen Inki en Petra, van Amsterdam Sinfonietta de compositie voor viool van Maud. Michiel wijst met zijn strijkstok aan waar zij zijn…
Vervolgens spelen zij gezamenlijk muziek bij de getekende ‘glimmende maan’.
Tot slot, zingen we het lied Fegaraki mu labro; het lievelingslied van Jade. Zij zal samen met Nicia en Mika in de kring/maan op het podium zingen. Wij nodigen Fien nog uit om te dansen….zij twijfelt daarover.
Tijdens het concert zal Amicitia het lied begeleiden samen met Amsterdam Sinfonietta.

Reflectie

Het was prettig om de volgorde van het concert door te nemen. De kinderen, maar ook de volwassenen, weten nu precies wat wij gaan doen. Opvallend was dat er veel kinderen van de midden en bovenbouw tijdens de sessie voor de deur naar binnen stonden te kijken. Het was een heus muziekfeest! Met zoveel muzikanten en kinderen in het lokaal!

57

Generale les

dag 19
2 juli 2012
Inki, Petra, Els, Michiel en Servaas van Amsterdam Sinfonietta
Het goedendaglied met de musici
De toeschouwers vanaf buiten...
En door de ramen...
Koen dirigeert de opkomst van de maan en de sterren...
Koen laat de muzikanten stoppen...
De maan moet dansen!
Silke en haar lied ronde maan...
Inki en Petra spelen de compositie voor viool van maud
Compositie voor viool van Maud
Maud staat erbij en luistert
De musici spelen muziek bij de 'glimmende maan'.
De glimmende maan...
De klas luistert naar de verklanking van de glimmende maan
Fien beweegt met haar hand van boven mee naar beneden...
In de vorm van de cirkels van de glimmende maan.
De klas zingt Fegaraki
Mika Jade en Nicia zingen Fegaraki in de cirkel
Oefenen van Fegaraki samen met Amsterdam Sinfonietta!
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.