Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Vandaag bezochten Luca en Emma de Montessorischool voor het laatst.
Zij kozen ervoor de kinderen in kleine groepjes of, als zij willen alleen, te ‘interviewen’ en hen te vragen naar hun belevenissen van het afgelopen half jaar.
Eerst zitten zij in een kring in het speellokaal. Later wijken ze uit in verband met repetities van de eindmusical van groep 8.

Observatie

Hier een beeldverslag van de kinderen en hun uitspraken.

Reflectie

Opvallend is dat de kinderen eigenlijk allemaal erg verbaasd zijn over het feit dat het lokaal weer het lokaal is en de muzieksessies op school stoppen.
Zij willen niet praten, maar muziek maken! Dat doen ze ook!

Luca en Emma kijken terug op een heel rijke, inspirerende maar vooral met de kinderen liefdevolle periode van muziek maken voor elkaar, voor iets of voor iemand; de vanzelfsprekendheid waarmee dat gebeurde; de ontwikkelingen van de kinderen; en de prachtige composities die zij maakten.

Nicia: ‘ Ik hou gewoon heel erg van muziek ’

58

Nagesprekken

dag 20
9 juli 2012
Silke, Lisa, Veerle, Nicia, Mika en Jade
Emma, Bella, Lara en Pleun
Nagesprekken...
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.