Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Vandaag zijn er van Amsterdam Sinfonietta drie muzikanten aanwezig: Inki Varga op de viool, Els Goossens op de altviool en Michiel Weidner op de cello.
Bij binnenkomst spelen zij muziek (Bach goldbergvariaties in een bewerking voor strijktrio)
De kinderen lopen dan rond in het atelier, bekijken de foto’s en horen de muziek.
Dan gaan we in de kring zitten en zingen het goedendaglied.

De klas is vandaag voor het eerst in twee groepen verdeeld. Hoofdreden voor het (ver)delen van de klas is dat het geluidsniveau in het vrije spel erg hoog ligt. De kinderen geven aan dat ze elkaar en hun instrument niet goed kunnen horen. Daarnaast kunnen de musici en wij, de kinderen op deze manier meer aandacht geven en ingaan op hun vragen en muziek.

Naast dat wij vandaag weer foto’s en uitspraken van de kinderen over de maan ophangen, richten wij ook vier musiceerhoeken in. Daar kunnen de kinderen, samen met de musici, in het vrije spel werken.

Observatie

Bij beide groepen reageren de kinderen bij binnenkomst weer enthousiast op de foto’s. Leo “Deze is grappig, deze is grappig, enz.” Ze proberen te achterhalen wie de tekeningen hebben gemaakt: “Volgens mij heeft Emma deze gemaakt”. “Die heeft Maud gemaakt”.

Bij de eerste groep (die van Petra) blijft een opvallend groot groepje kinderen staan bij een maanfoto, de foto die twee weken geleden ook al onder de aandacht kwam bij de kinderen.
“Moet je deze kijken, hier gaat ie de maan tekenen”
“ En hier gaat ie de maan schilderen.
“En hier verteld ie een verhaaltje”
“Hier knipt ie hem zo klein”
In koor: “jaah!!”
Leo: “Hier, dan schopt ie hem”
“Hij verft hem zwart”

Nadat de kinderen de foto’s in de ruimte hebben bekeken gaan ze in de kring zitten. Ze luisteren heel aandachtig naar de musici. Hein vouwt zelfs zijn handen achter zijn oren (ik denk om zijn oren groter te maken om zo beter te kunnen horen). Er is een grote concentratie en een enorme rust bij de kinderen.

Bij het goedendaglied begeleiden Emma, Michiel, Inki en Els. De volwassenen zingen af en toe wat zachter om de kinderen goed te horen.

Reflectie

Opvallend is dat dezelfde foto van de maan al een aantal keer terug is gekomen. De kinderen vinden het fascinerend wat er met de maan gebeurt in die foto.

De kinderen vinden het geweldig om te luisteren naar de musici van Amsterdam Sinfonietta. Door de sessie te beginnen met deze muziek blijft er een grote concentratie en rust in de groep door de hele sessie.

51

Strijkers op bezoek

dag 17
18 juni 2012
Het bespreken van de maantekeningen.
Inki, Els en Michiel in "hun" hoekje.
Spelen bij binnenkomst.
De muziek die gespeeld werd. (4:03")
Handen schudden, kijken naar de muzikanten en kijken naar de foto's.
De foto die veel aandacht trok bij Leo, Nicia, Sepp en Jonas.
Luisteren.
Luisteren.
De cello is heel groot!
Lara ziet Kenai en Flint spelen.
Maud ziet gelijk al de muzikanten spelen.
Een fragment uit het goedendaglied (Groep 1). (0:42")
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.