Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Vandaag ontvingen wij weer bezoek! Inki (op viool) Els, op altviool die eerder al bij ons was, vandaag op altviool en Michiel op cello. Met de eindpresentatie in het vooruitzicht zullen wij de kinderen vandaag uitnodigen om bij de liederen, van Silke en Veerle, een begeleiding te maken.
Sinds een paar weken werken de kinderen af en toe op de gang. Er klinkt vaak (te) veel geluid door elkaar heen. Vandaag kiezen we er dan ook voor om de klas in twee groepen te verdelen. Met de eindpresentatie in het vooruitzicht zullen wij de kinderen uitnodigen om bij de liederen, van Silke en Veerle, een begeleiding te maken.

Observatie

Het filmpje geeft een beeld van het verloop van de sessie:
Bij binnenkomst spelen de musici Bach. De aria uit de Goldbergvariaties 20. En nummer 30: quodlibet. Beiden in bewerking voor cello, altviool en viool.
Nicia en Veerle lijken te willen dansen; zij blijven echter zitten maar reageren dansant op de muziek.
Dan..het goedendaglied klinkt, samen met cello, altviool en viool en wordt door de kinderen uit volle borst gezongen! Na het lied en het voorstellen van de musici gaan we in twee groepen aan het werk. Michiel en Els werken in het lokaal. Zij werken rond het lied van Veerle: de maan moet dansen. Nicia dirigeert:

…stilte! We kijken naar de dirigent!
Nicia: Je kan ook allemaal op een lijn gaan zitten want dan kunnen jullie het zien!
Er wordt gereageerd dat iedereen Nicia kan zien; ze blijven zitten. Er wordt weer begonnen:
Els: Dan laat je heel duidelijk zien wanneer je wilt beginnen!
Wanneer Nicia haar stokje omhoog houdt (wil zij stoppen?) gaan er nog een paar kinderen door.
Kenai (die opvallend genoeg vandaag perse wil fotograferen) fluistert Nicia in: Je moet wel zwaaien hè!

Els: Als zij ophoudt met dirigeren dan is het afgelopen hè!
Veerle: Maar dan mag Sepp een keer zo doen en dan…..

Ondertussen werken Inki en Emma in een ander lokaal met Pleun, Bella en Emma (kind), dat toevallig open en leeg is op dat moment! Inki bracht een kleine viool mee. Daar kunnen de kinderen eigenlijk prettiger op werken. Emma (kind) wil erop spelen. We zingen het lied van Silke en vragen wat er bij zou kunnen of hoe de volgorde zou moeten zijn, van zingen en spelen en begeleiden.
Opvallend is dat Pleun in dit proces tekent. Echter bij de presentatie komt zij aangerend….later loop zij weer weg en pakt shakers en voert het lied ritmisch uit.

Reflectie

De luisteraars gaan liggen bij de presentatie van de groep van Inki en Emma. Zij kiezen ervoor om een kussentje te pakken en hun hoofd even neer te leggen. Leo en Sepp zijn eerst nog erg geïnteresseerd in de ukelele. Leo gaat later liggen; Sepp blijft zitten en kijken en luisteren.

De kinderen geven aan iets nieuws te willen maken.
Vandaag kozen we er alleen voor om te werken rond de liederen, in het kader van de eindpresentatie.
Wij zullen de kinderen daarom de komende sessie vragen wat zij zouden willen doen en wat de musici zouden moeten doen bij een concert.

52

twee groepen, groep 1

dag 17
18 juni 2012
De groep komt eraan en kijkt alvast door het raampje
De strijkersfamilie...
Sepp, Leo Nicia en Veerle moeten lachen wanneer Michiel zijn instrument voorstelt
Sessie beeld
18-06
Inke en Emma(kind) spelen samen
Sepp speelt even mee
Nicia is dirigent
Tekening 1 van Pleun
Tekening 2 van Pleun
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.