Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

In het vrije spel besluit Hein dat hij een orkestje wilt.

Observatie

Hein dirigeert Lisa in een hoekje van de ruimte. Hij beweegt met zijn armen het ritme dat hij Lisa wil laten uitvoeren. Dan zegt hij dat hij meer kindjes nodig heeft. Hij loopt naar Koen. Koen is net de viool waar hij op speelde aan het inpakken. Koen wil ook niet mee doen in het orkest van Hein.

Even later overlegt hij met Jade, Mika en een jongen die vandaag op bezoek is in de klas. Zij oefenen en presenteren zich daarna met het lied: ‘Lang zal je leven’. Zij spelen daarbij op twee violen en triangel. De muzikanten zingen en spelen tegelijkertijd. En de triangel wordt ook ‘solo’ bespeeld. Hein heeft zijn orkestje en dirigeert!

Reflectie

Hein dirigeert vaker. Afgelopen week samen met de ouders dirigeerde hij met de instrumenten, maar ook tijdens het instuderen en zingen van de liederen.
Hij besluit zijn orkest ook uit te breiden en bij het presenteren gaan zij op een rijtje staan. Bij het oefenen en overleggen was dat nog in een kring.
Lisa speelt dan niet meer mee.
Mika lijkt de groep eigenlijk in te zetten; horen wij haar daar fluisteren 1,2,3…?

Opvallend is dat Hein hier, bij de uitvoering van dit lied, zowel in de maat (de kwarten) dirigeert als het ritme van de melodie. Jade doet dat ook. Dit in tegenstelling tot eerder. Mika speelt vandaag verschillende ritmes op de triangel!

50

Hein wil een orkestje!

dag 16
11 juni 2012
Overleg met Mika
Oefenen op een rijtje
Vlak voor het presenteren...
De presentatie
Mika op een been tijdens..
...
Mika speelt...
Lisa tekent gedurende de presentaties...
Lisa haar tekening...compositie!
Hein en de weg naar zijn orkestje..
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.