Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Vandaag hebben we in de ruimte een keyboard staan. Emma zal vandaag bij het goedendaglied op de keyboard spelen en in het vrije spel kunnen de kinderen er ook op spelen. We hebben vandaag de maantekeningen opgehangen. We hebben ze (waar het kon) zo hoog mogelijk opgehangen, net als de maan. We hebben vandaag ook een luisterplekje voor de kinderen. Er staat een cd-speler met oordopjes, we hebben een cd samengesteld met composities van de kinderen van vorige week. Bij binnenkomst spelen we deze composities voor de hele klas af.

Observatie

Bij binnenkomst gaan de kinderen gelijk op de keyboard spelen of aan de knopjes van de cd-speler zitten. De composities van de kinderen zijn dus nauwelijks te horen. De kinderen gaan weer langs de foto’s van vorige sessie om die te bekijken.

Reflectie

Opvallend is dat de kinderen eigenlijk niet naar de manen die ze zelf hebben getekend hebben gekeken. Ook opvallend was dat tijdens de hele sessie (behalve bij binnenkomst) alleen Veerle en Silke even naar het luisterplekje zijn geweest om de cd te beluisteren. De keyboard werd erg gewaardeerd door Kenai en Flint.

47

Een keyboard

dag 16
11 juni 2012
De keyboard met daarachter het luisterplekje.
De maan-tekeningen, de foto's en de muziekkast.
De hoogste maan.
Luisteren naar de composities.
Spelen op de keyboard.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.