Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Enige weken geleden hebben wij de ouders uitgenodigd om samen met de kinderen een muzieksessie te beleven. Wij ontvangen meer dan 15 ouders! Wat een geweldige opkomst! We zijn blij met hun aanwezigheid. Vandaag is ook Leonard van Goudoever aanwezig. Hij is dirigent/componist/arrangeur en vormt de spil van onze einspresentatie op 3 juli in het Dorpshuis in Landsmeer, waar wij ons zullen presenteren samen met Amsterdam Sinfonietta, kinderen van de middenbouw en Amicitia. Het belooft een groots muziekspektakel te worden!
Wij werken vandaag met de kinderen en hun ouders rond de maanliederen die zijn ontstaan. Daarnaast zullen we in twee groepen met instrumenten muziek maken. Wij zullen de kinderen en hun ouders uitnodigen om bij een van de liederen muziek te maken.

Observatie

Wat een prachtig grote groep mensen staan er in de kring! Bij het goedendaglied zingt iedereen zijn/haar naam. Dan zingen we de liederen van Veerle: de maan moet dansen. Veerle en Silke staan in het midden van de kring en draaien rondjes; precies zoals zij eerder hadden bedacht. Dan zingen we het lied van Silke: ‘Waar moet ik staan? Ik vind het een beetje spannend…wil jij het zingen Emma?’ We zingen en oefenen het lied.

Dan gaan we in groepen uit elkaar en spelen op instrumenten. Opvallend is dat er nieuwe muziekstukken ontstaan in de groepjes in plaats van een begeleiding bij de liederen. De kinderen maken ritmes, spelen andere melodieën samen, maar ook individueel, met vader of moeder. Hein dirigeert de groep in het speellokaal. Wanneer zijn handen stoppen, stoppen de muzikanten: de klas en de ouders ook.
Wanneer we weer bij elkaar komen voert de groep die op de gang werkte hun ritme uit. Dan oefen we met elkaar het lied Fegaraki.
Ook hier dirigeert Hein. Hij dirigeert het ritme van de melodie van het lied.
Dat zullen wij tijdens de eindpresentatie met elkaar zingen, begeleidt door Amsterdam Sinfonietta!

Reflectie

Wij kijken terug op een rijke sessie. Waarin heel veel muziek is gemaakt. Gezongen en gespeeld. Het viel ons echter wel op, dat ondanks het verdelen en werken in twee groepen, het geluidsniveau erg hoog lag om nog goed te kunnen horen wie wat deed.

Uitspraken:

De moeder van Jade: het is nog geheim voor Jade, maar zij krijgt binnenkort een viool. Zij wil zo graag op vioolles

De moeder van Veerle: Ik ben ontroert dat Veerle zich zo creatief uit.

Nicia komt naar Emma toe en zegt: Vandaag voelde ik bij het zingen…..als ik ga zingen dan voel ik het geluid vanuit mijn buik door mijn keel stromen.

46

ouders op bezoek

dag 15
6 juni 2012
Goedendaglied!
In de kring
Er wordt gedanst..
Silke en Veerle: De maan moet dansen
En zij draaien en draaien...
Lied van Silke...
Op de gang spelen..
Pleun op de trommel en haar ritme
Samen spelen...
Lied van de koe
Terug in het speel lokaal
Zingen we Fegaraki mu labro...
Een vader met gitaar begeleidt ons!
Fegaraki mu labro...
En de andere (maan) liederen
Nicia: …..als ik ga zingen dan voel ik het geluid vanuit mijn buik door mijn keel stromen.
Dansen, zingen, spelen en dirigeren en oefenen...
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.