Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

In het vrije spel zitten Pleun en Maud samen aan een tafel. Pleun heeft eerst, net als vorige week, op de kleine djembee gespeeld. Die staat nu onder haar tafeltje. Daar bewaart ze hem even zegt ze. Ze tekenen.

Observatie

De twee werken samen aan tafel. Zij tekenen muzieknoten.
Maud vertelt ook over de maan die ze tekent.

Reflectie

Wanneer de sessie is afgelopen vraagt Maud aan Emma: Emma, wil jij wat kopietjes maken?

Drie keer! Een voor oma, een voor Emma, voor boven haar bed, en een voor haarzelf!

48

de maan met slechte ogen

dag 16
11 juni 2012
Maud gaat tekenen
Maud en Pleun vertellen over wat zei tekenen...
De maan met slechte ogen, door Maud
Muzieknoten en een djembee, door Pleun
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.