Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

We nodigen de kinderen uit om te tekenen of te musiceren.

Observatie

Veerle zit tijdens het vrije spel rond de tekening van de maan. Zij blijft tekenen, in tegenstelling tot de kinderen die na kort tekenen toch gaan musiceren. Na de sessie blijkt dat zij een verhaal heeft gemaakt voor/over de maan. De maan is jarig. Wij besluiten haar verhaal op te nemen.

Verhaal van Veerle.
We zitten rond de door haar groep gemaakte maantekening. Veerle zegt dat zij een fluit nodig heeft. Die pakt ze…

Emma: Wat heb je gemaakt?
Veerle laat zien wat ze heeft getekend vandaag.
Emma: Ga je die allemaal spelen nu?
Veerle: Nou, een verhaaltje wil ik maken. Maar ik weet niet hoe het moet heten of zo.
Emma: misschien maakt dat niet uit.

Veerle: Feest!?
Emma: Feest, dat is een mooie naam!

Veerle: De maan is vandaag jarig. Er kwamen allemaal mannetjes en auto’s en een raket gaat naar de maan (ze wijst aan). Die heb ik gemaakt! Een ster staat aan de hemel, alle auto’s gaan naar huis en alle poppetjes die met hun mond open, die zingen een lied: ‘Lang zal ze leven’.
Emma zingt het lied, Veerle speelt ritmisch mee op haar fluit. Zij maakt met haar handen ook bewegingen om de fluit toonhoogte te geven.

Veerle: Dat was het.
Emma: Hoe was het feest?
Veerle: Leuk.
Emma: Waarom was het feest leuk?
Veerle: Ze gingen een speurtocht doen naar…balorig! Ballonnen in de lucht.
In dat speelvliegtuig in de lucht.
Emma: En daar gingen ballonnen in en die gingen naar de maan…was jij daar ook in?
Veerle: Ja
Emma: En waren er meer mensen ook mee?
Veerle: Ja, Hein en Nicia en Yair, en Kenai, en Lara en Maud, en Pleun en Bella en Emma.

Emma: En hadden jullie toen ook een cadeau voor de maan meegebracht voor de maan?
Veerle: Ja, ik had een knuffel, als je…een knuffel voor het slapen; zo’n maanknuffel. En Nicia had een cadeautje mee die steeds ging praten die na ging apen.
Emma: Ging dan het cadeau jullie na-apen of de maan?
Veerle: De maan.
Emma: Wat deed de maan dan?
Veerle: Als de maan iets zei dan ging hij dat ook gewoon zeggen…
Emma: Wat zij de maan dan?
Veerle: Soms ook: Hoi cadeautje en dan zei hij: hoi cadeautjes!
En toen dacht de maan dat Maud de maan gewoon …dat cadeautje dacht dat de maan ook zijn cadeautje was want hij zei ook hoi cadeautje!
Maud die had mee…een tekening gemaakt. Want Maud kan heel goed tekenen.
Emma: Had zij een tekening voor de maan gemaakt?
Veerle: (knikt ja) en Kenai die had een trompet meegenomen voor de maan. En Roemer een stoer mannetje, een riddertje.
Emma: Wat gingen de trompet en het riddertje dan doen bij de maan?
Veerle: De maan trompet speelde…. en dat riddertje had een trompet in zijn handen en dan deed hij zo, met zijn armen. (zij beeldt een trompet uit) Kijk zo, en dat deed hij ook trompetje.
Emma: Dat riddertje deed ook trompetje en wie deed er verder nog trompetje?
Veerle: Verder niemand, alleen dat riddertje.
Emma: Wat vond de maan daarvan. Want deze maan kon ook praten!
Veerle: De maan vond het leuk.
Emma: Ging de maan ervan dansen?
Veerle: Ja, want Hein had een mooie radio en dan had Yair een cd’tje gekocht.
Emma: Aha, als cadeau voor de maan, en wat ging de maan met al die cadeaus doen?
Veerle: Spelen.
Emma: Ging de maan ook met jullie spelen?
Veerle: En taart eten! En van het klimrek. Want we gingen naar het speelvliegtuig.
Emma: Zien we het speelvliegtuig ook?
Veerle: Nee, wat het speelvliegtuig komt….(zij wijst omhoog) die is ver van de maan weg dus daarom dat ik dat raket heb gemaakt. Zo heel groot. En de maan reisde met ons mee…
Emma: Is dat het verhaal? Wat een prachtig verhaal heb je Veerle.
Luca: En bleven jullie op de maan? Of gingen jullie ook weer weg?
Veerle: Ook weer weg, naar huis. Met de raket…

Reflectie

Wat een mooi verhaal! Onze eerste gedachte is om komende sessie het verhaal aan de kinderen terug te geven. Wat zal dat oproepen bij de kinderen en zouden zij, aan de hand van de tekening van Veerle en de gebeurtenissen het verhaal kunnen verklanken?!

42

Verhaal van Veerle: Feest!

dag 13
21 mei 2012
Veerle tekent
En kijkt
Tekent verder
En verder
De raket
De vernieuwde maan
Het verhaal van Veerle: Feest!
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.