Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

In de vorige sessie hebben de kinderen in vier groepen hun maan getekend. Vandaag nodigen wij de kinderen uit om hun maantekeningen opnieuw te bekijken, en verder uit te werken. Ook nodigen wij de kinderen uit muzikaal in te gaan op wat zij getekend hebben. Wij vragen hen te verklanken of muzikaal te vertalen wat zij op hun maan hebben getekend.

Kunnen jullie tekenen wat er nog bij jullie maan hoort of wat er gebeurt op jullie maan?

Kunnen jullie verklanken wat er nog bij jullie maan hoort of wat er gebeurt op jullie maan?
En kunnen jullie als groep de maan verklanken op muziekinstrumenten of met je stem? Wat hebben jullie dan nodig? Wat heeft jullie (maan)lied dan nodig?

Eén van de manen werd vorige week een glimmende maan, een sferische maan die in onderling overleg werd getekend. Hoe zal dit groepje vandaag verder gaan met hun maan?

Observatie

Jonas, Roemer, Flint, Sepp, Bella en Pleun beginnen in hun groepje met tekenen. Er is nog niet direct een duidelijk plan wat er nog aan de maan gedaan moet worden.
Sepp: Ik weet niet wat we gaan tekenen… Jonas, ik ga sterren tekenen.
Jonas lijkt een beetje de leiding te nemen:
Jonas: Hier mag je zo doen (en maakt ronde bewegingen met zijn krijtje op de buitenste rand).
Flint schrijft zijn eigen naam.
Sepp: Ik ga een auto op de maan maken (vervolgens heb ik deze auto niet meer gezien).
Jonas: Ik ben een komeet aan het maken.
Roemer: Wat is een komeet ook al weer?
Jonas: Dat is een steen dat uit de ruimte valt.
Sepp mengt de kleuren blauw en geel: Dat is een wolk waar regen uit komt.
Jonas, Roemer en Sepp blijven de hele sessie druk tekenen. Bella en Pleun hebben meer zin om vandaag te dansen en met blote voeten door de tekening heen te lopen.

Op een gegeven moment komt Nicia ook bij ons zitten. Zij wil speciaal voor deze maan een lied maken. Zij komt naast me zitten en gaat tokkelen op haar citer. Op een gegeven moment zegt ze tegen mij: Je kunt ook muziek maken op 1 snoer, dan maak je een ritme.

Reflectie

Opvallend was dat er maar één groepje was die deze sessie verder ging met tekenen, terwijl de rest van de kinderen allemaal meer behoefte heeft om muziek te maken. Ze waren heel geconcentreerd en doelbewust bezig. Vooral Jonas, die in het kringgesprek vaak een beetje stil en verlegen is, vertelde aan Sepp en Roemer met welke beweging ze verder konden gaan tekenen en dat het steeds wassen van je handen (wat Sepp en Roemer steeds deden) niet nodig was. Ook opvallend was dat ze vandaag meer de omgeving van de maan dan de maan zelf tekenden.
Ze waren waarschijnlijk wel geïnspireerd door de manen die in de andere groepjes gemaakt zijn. Bijvoorbeeld het schrijven van je naam op de tekening en dat Sepp zei dat hij auto’s op de maan wilde tekenen. Het tekenen was ook aanleiding om elkaar te vertellen over wat kometen precies zijn.

Bijzonder was dat Nicia speciaal aan Emma vroeg of ze ook voor deze maan een lied mocht maken. Ze wilde heel graag voor deze maan, omdat die zo mooi was, een lied maken.

41

De glimmende maan

dag 13
21 mei 2012
Het uitgangspunt.
Het resultaat van vandaag.
Een komeet tekenen.
Komeet 1.
Komeet 2.
Een wolk waar regen uit komt.
Bella en Pleun die dansen.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.