Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Vandaag klinkt bij binnenkomst de muziek van Diet en Nicoline van de afgelopen sessie. In de ruimte hangen foto’s van de kinderen van vde orige sessie en het maanbord is aangevuld met nieuwe uitspraken van de kinderen over de maan.

In de ruimte hebben we de vier manen die de kinderen vorige week hadden getekend weer op dezelfde plek gelegd. Bij twee manen hebben we ook weer krijtjes gelegd met het idee dat vandaag de ene helft van de groep verder kan gaan met tekenen en de andere helft muziek kan gaan maken voor hun maan. We zullen vandaag, voordat we weer in groepjes verder aan de slag gaan, eerst gezamenlijk de tekeningen bekijken.

Wat hebben we vandaag gezien? Laten we samen weer terug gaan naar jullie prachtige manen! Wat is er allemaal te zien op jullie maan? Wat gebeurt er op jullie maan? Hoe ziet jullie maan er verder uit? Hoe voelt jullie maan zich?

Observatie

Een aantal kinderen kijkt naar de foto’s van vorige week en naar het maanbord. Ze kijken niet naar hun eigen maantekeningen, behalve Sepp die bij binnenkomst de tekening van zijn groepje ziet. De meeste kinderen gaan echter gelijk in de kring zitten.
Na het zingen van het goedendaglied gaan we de getekende manen één voor één bekijken en praten we over wat de kinderen getekend hebben.

Maan 1
(de maan van Veerle, Stijn, X, Maud en Fien)
Veerle: Ik heb autootjes getekend.
Emma: En wat doen die autootjes daar?
Veerle: Die gaan naar een feestje.
Emma: Want?
Veerle: Want de maan is jarig.

Maan 2
(de maan van Hein, Leo, Jade en Mika)
Sepp: Het is de zon!
Emma: Waarom vind je het een zon?
Sepp: Omdat ik zie allemaal rood en blauw en ik zie daar iets in.
Koen: En er zitten zulke dingetjes.
Jade: Dat zijn versierinkjes.
Luca: Vind iedereen dat het op een zon lijkt?
In koor: jaaa. (en sommigen: neee)
Hein: Nee.
Koen: Ja want komen van die straaltjes uit.
Mika: Ja want met die straaltjes lijkt het net op die zon.
Emma: Maar Jade zegt dat het de versierinkjes zijn van de maan…
Hein: Nee, ik heb dit gemaakt.
Emma: Oh jij hebt dat gemaakt. Wat is het dan?
X: Het is stralen.
Emma: Het zijn de stralen toch van de maan, dat heb jij toch verteld.
Hein: Maar die zitten daar achter. Die zijn daar achter.
Emma: Die zijn achter de maan?
X: Ook van de zon.
Emma: Het zijn de stralen van de zon achter de maan?
X: Want anders geeft de maan geen licht als de zon er niet achter zit?
Luca: Klopt dat volgens jou Hein?
Hein: Wat?
Luca: Wat X zegt?
Hein: Ja.

Maan 3
(De maan van Jonas, Roemer, Sepp, Flint, Bella en Pleun)
Jade: Waarom zijn er hier allemaal gekleurde stipjes?
Pleun: dat hebben Bella en ik gedaan.
Jonas: Dat zijn hele kleine sterren.
Jade: Het lijkt bijna vuurwerk.
Pleun: Het zijn geen sterretjes.
Emma: Wat zijn het dan?
Pleun: Het zijn uh het zijn de windsterretjes.
Kind: Het zijn kleine, kleine babysterretjes.
Jonas: Dat bestaat niet.
Sepp: Dat bestaat wel!
Jonas: Er kunnen niet eens kleine sterren worden geboren.
Sepp: Dat kan wel!
Kenai: In een grote ster kunnen wel kleine babysterretjes worden geboren!
Jonas: Een ster leeft niet eens.
Sepp: Het zijn toch vaders en moeders?
Gelach van de kinderen.
Sepp: De baby’s komen uit de vaders en moeders.
X: Baby’s uit de vader en moederster dat kan helemaal niet! Haha.
Hein: dat kan wel!
Mika: Het kan wel want weet je het zijn dieren.
X: Sterren zijn geen dieren.
Mika: Ja wel: zeesterren.

Maan 4
(De maan van Kenai, Lisa, Silke en Nicia)
Kenai: Die pijltjes, want die lijntjes dan weet je waar de maan is.
Emma: En waarom moet dat, waarom hebben jullie pijltjes.
Kenai: Want dan zeggen ze: daar is de maan! En al die streepjes dat zijn al die bobbeltjes op de maan.

Reflectie

Opvallend was dat er vandaag bij groep 2 en groep 3 discussies tussen de kinderen ontstaan. Bij groep 2 ging het erover of deze maan niet eigenlijk meer een zon was. En zijn de streepjes om de maan de versieringen van de maan of het licht dat de maan geeft? De voorlopige theorie lijkt te zijn dat deze streepjes komen van de zon die zich achter de maan bevindt. Want het is de zon die er voor zorgt dat de maan licht geeft.

Bij maan 3 gaat het er om of er kleine babysterren bestaan, of sterren geboren kunnen worden, en of sterren dieren zijn. Dit zijn allemaal vragen waar de kinderen het niet over eens zijn. Aan het uiterlijk van de maan, dat het bijvoorbeeld een glimmende maan is (wat vorige week heel belangrijk was), wordt vandaag geen aandacht besteed.

40

Terugkijken naar de tekeningen

dag 13
21 mei 2012
De inrichting van de ruimte.
Kijken naar maan 1.
Sepp laat zien dat maan 2 eigenlijk een zon is.
Kijken naar maan 2.
Kijken naar maan 3.
Pleun zegt dat het babysterretjes zijn...
Maan 4...
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.