Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

In de werkruimte is veel geluid. Jade, Mika en Emma vragen of zij op de gang mogen werken. Nadat zij even samen waren, is Petra hun gevolgd. Zij vraagt: Leg maar uit, wat gaan jullie doen?

Observatie

Jade: Dan gaan wij (Mika) en dan speel ik nog een beetje mee….. en dan stop ik en dan spelen wij en dan gaat Mika in haar eentje en dan ga ik 's een keer in m’n eentje en dan gaat Emma in haar eentje. En dan wij dan, als Emma is, dan gaan wij met z’n allen en dan is het heel erg mooi!
(Terwijl Mika en Jade het uitleggen staat Emma er al helemaal klaar voor!)

Jade: Mika begin je?...speel dan door!
Zij spelen samen….en dan spelen zij na elkaar.
Van andere kinderen krijgen zij een applaus!

Petra: Hoe heet het muziekstuk?
Emma: Weet ik niet…..
Jade: Even verzinnen….
Emma zegt: Emma, Mika en Jade muziek?
Mika: Ja!
Jade: Of een fluit en viool muziek?!
Petra: Voor wie is het?
Mika (fluistert): Het is voor Jonas!

Petra vat samen: Emma Jade en Mika muziek op viool en fluit.
Mika: Het is voor de hele klas! Voor de hele school is het!

Reflectie

Bij het presenteren van hun muziekstuk heeft hun compositie een andere naam gekregen: Vlindermuziek! Fien reageert: zij heeft een jurk en een T-shirt met vlinders aan.

Eerst speelt Mika. Jade en Emma komen er bij. Dan stopt Mika, de andere volgen. Dan komen de solo’s: Mika begint en stopt, dan Jade, dan Emma. Dan spelen zij samen. Jade dirigeert een beetje door Emma met woorden en een hoofdgebaar aan te sporen om te gaan spelen. Koen wil maar al te graag meespelen op de bellen die hij in zijn handen heeft. Het einde van hun compositie is een korte toon/streek.

39

Vlindermuziek

dag 13
21 mei 2012
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.