Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Omdat Diet en Nicoline van Amsterdam Sinfonietta vandaag aanwezig zijn, hebben wij hen gevraagd mee te spelen bij het goedendaglied.

Observatie

Bij het zingen van de namen zijn de kinderen niet tot nauwelijks in beweging. Dit in tegenstelling tot het refrein. Dan gaan ze dansen en springen!

Reflectie

Het lijkt alsof de toevoeging van de instrumenten aan het goedendaglied voor sommige kinderen wat overweldigend is. Maud, die haar naam ook liever niet zingt, blijft het hele lied stil staan. Hein draait bij het refrein rondjes om zijn as. Zou het dansen bij het refrein komen doordat zij dat gedeelte van het lied goed kennen?

37

De begroeting

dag 12
14 mei 2012
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.