Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Het groepje van Kenai, Silke, Koen, Emma, Lisa en Maud tekent een maan.

Observatie

De kinderen tekenen een grote maan op het papier. In de maan worden bollen, golfjes en strepen gezet. Dan worden er een soort sterren en pijlen zichtbaar, die buiten de door de kinderen getekende maan doorlopen. Later loopt Emma bij de groep langs en vraagt aan Kenai: ik zie heel veel pijlen. Wat zijn dat?
Kenai: Ik maak pijtjes naar de maan, dan kan je zien waar hij is. De maan geeft ook af.
Silka: Ik maak allemaal golfjes op de maan en sterretjes.
Koen: Ik maak kruisjes, dan denkt de maan dat het schatten zijn, dan wordt hij heel rijk.
Kenai geeft later nog aan: De vlag van Turkije. Omdat daar de maan en een ster bij zitten.

Reflectie

Wat bedoelen de kinderen met de pijlen, met de kruisjes en sterretjes? En hoe zit het met ‘het verhaal’ over de schatten van Koen?! Wat gebeurt er op die maan?
Opvallend is dat de kinderen, alhoewel ze gezamenlijk een tekening maken, toch hun eigen verhaal in het tekenen stoppen. Maud lijkt de situatie vanaf een afstandje te bekijken.
Komende week zullen we dieper ingaan op deze maan!

36

Golfjes, pijltjes en schatten

dag 12
14 mei 2012
De eerste bollen en golven
Strepen in de bollen
Er ontstaan sterren
Maud observeert; buiten de maan ontstaan pijlen
En meer pijlen en sterren en schatten
En nog meer schatten
Ook Emma gaat pijlen tekenen
We bekijken de tekening met de hele klas
De maan!
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.