Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Het vrije spel.

Observatie

In een hoek van het lokaal staat Silke naast de maantekening met pijlen te spelen op de ukelele. Zij zingt een lied en beweegt mee op de muziek.
Emma besluit naar haar toe te gaan: Silke, jij hebt een maanliedje gemaakt!
Silke: Ja, drie keer!
Emma: Kan je hem nog eens zingen?
Terwijl zij haar lied zingt lijkt zij naar de maantekening te kijken.
Zij zingt van lieve maan, lieve maan en meer…

Dan stelt Emma voor om de woorden en de tonen op te schrijven. Zij vraagt Silke steeds of het klopt. De woorden veranderen dan een beetje ten opzichte van wat zij eerder deed….

Emma noteert de volgende tekst:

Oh ronde maan
Oh schone maan
Oh lieve maan
Het is zo’n hele mooie dag
Lekker dansen in het rond
Lekker zingen

Mooie dag, mooie dag wat een schone dag (2x)
Ronde dag, ronde dag, wat een schone dag (2x)

Het is de leukste dag van alle dagen……

Dan wordt het tijd om af te ronden. Silke zal haar lied aan de klas laten horen. Zij geeft aan dat ze zich zorgen maakt over hoe ze het lied kan onthouden. Zij vraagt Emma mee te zingen. Daardoor verandert het lied toch weer een klein beetje….

Reflectie

De ukelele is gestemd in d groot: d fis a. De tonen die zij voor haar lied kiest zijn voornamelijk de kwint (a), terts (fis) en de grondtoon (d).
Zij kan (nog) geen andere akkoorden spelen. Dat beperkt haar misschien in zekere zin. Zij gaat wel ook regelmatig met haar stem naar de secunde (e) die harmonisch gezien om een ander akkoord zou kunnen vragen….
Er lijkt sprake van een couplet refrein structuur; daar waar herhaald moet worden.
En bij 'het is de leukste dag van alle dagen' begint misschien wel een nieuw couplet. Misschien wil zij daar de komende sessie wel verder aan werken. We zullen het lied de komende sessie met de klas zingen.

38

Lied van Silke

dag 13
21 mei 2012
Lied van Silke voor de maan
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.