Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Het vrije spel.

Observatie

Bij het onderzoeken van de nieuwe materialen in de ruimte is Nicia de citer opgevallen.
Kenai is degene die bijna elke week zegt: Gaan we al bijna muziek maken?

Wanneer zij aan de slag gaan, spelen zij op allerlei verschillende instrumenten: viool, ukelele, fluit. Op de gang bereiden zij hun lied voor. Het is een lied voor de hele klas.
Na het spelen ontvangen zij applaus. Emma vraagt: Kenai, ik hoorde dat jij aftelde.
Kenai: Ja, hoezo? Dat zei Nicia want anders dan weten we niet wanneer we moeten beginnen.

Reflectie

In het vrije spel, dat zo’n 20 minuten heeft geduurd, hebben Kenai en Nicia beiden op verschillende instrumenten gespeeld en hebben zij uiteindelijk gekozen voor de combinatie van ukelele en citer. Zij maakten een begin en een eind aan hun muziekstuk. Ze bewegen hun handen op dezelfde manier. Naar het einde toe spelen ze steeds langere en langzamere streken over de snaren.

33

Nicia en Kenai

dag 11
23 april 2012
Nicia ontdekt de citer
En laat het geluid horen
Dan speelt zij op de ukelele
De viool
Dan spelen zij samen op de gang, Emma doet ook nog even mee
Zij spelen
En nemen applaus in ontvangst
Concert van Kenai en Nicia
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.