Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

In het vrije spel gebeurt er van alles. Zo maakten Hein en Jade ook nog een lied op de viool.

Observatie

Emma vraagt: Heb je een lied gemaakt?
Hein: Ja, voor wie weet ik nog niet. Ik denk voor de harp van Floor (dat is zijn zus). Dat is ook een instrument. Uh.. Met Jade toch, of nee, dat was iets anders. Dat was toch…we hadden toch samen een lied?
Jade: Ik weet 't niet meer hoe die moest. Oh ja, ik weet 't weer.
Hein: Wat was 't ook al weer?
Jade: Altijd is kortjakje ziek.
Hein: Oh ja!

Reflectie

Het is opvallend dat we vooral het ritme van de muziek kunnen horen. Van verschil in toonhoogte is nog geen sprake. Dat komt waarschijnlijk vooral doordat de violen eigenlijk te groot zijn voor de kinderen. Jade lijkt de muziek te sturen. Hein volgt haar.

Hein zegt na hun presentatie: Nu klinkt ie mooier! Eerst klonk ie heel raar maar nu weer mooi.
Jade: Maar wij hebben omgeruild, want die (viool) was voor Hein te groot.

32

Hein en Jade

dag 11
23 april 2012
Hein en Jade spelen Altijd is Kortjakje ziek...
Hein speelt alleen
Krijgt les van Jade
Ze overleggen
Hoe moet je de viool vasthouden?
Kenai komt ook helpen
En gaat de viool stemmen
Dan kunnen zij weer spelen
En gaan hun eigen weg weer verder
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.