Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

In het vrije spel zijn de kinderen op zoek naar passende maangeluiden of bezig met het maken van een lied. Vandaag is het voor de eerste keer dat Petra en Luca samen met een groepje op de gang gaan werken. Daar kunnen de zachtere instrumenten beter beluisterd worden.

Observatie

Jade en Mika werken al weken aan hun tekeningen met letters en getallen, die zij steeds ritmisch sprekend uitvoeren. Eerst speelt Jade samen met Nicia, Emma en Kenai. Later sluit zij zich aan bij Mika en Bella.

Zij overleggen:
Bella: Het is toch geen echt liedje?!
Mika reageert: Ho, o, o, o.
Jade reageert ook. Met haar lichaam voert zij het ritme van de gesproken letters uit.
Zij zegt: Ik begin steeds iets eerder met het zingen. En jullie beginnen steeds daarmee later met het volgende. En dan kan je opnieuw beginnen dat we nog….
Mika: Ik had nog poesje mauw gedaan…
Emma (kind) staat op de achtergrond. Zij lijkt mee te willen doen.

Reflectie

Bij het opvoeren van het lied valt op dat de kinderen deze keer exact uitvoeren wat zij hebben geoefend. Meestal is dat niet het geval. Dan presenteren de kinderen iets heel anders dan waar ze daarvoor mee bezig waren.

Zij staan erbij als echte artiesten en communiceren tijdens het spelen met elkaar.
Eerst maakt Jade steeds een opstreek op de viool. Op ongeveer de helft van de compositie maakt zij afstreken.
De klas zit muisstil te luisteren. Naderhand ontvangen Jade, Mika en Bella een groot applaus. Mooi om te zien hoe juf Petra met haar hand op de maat meegaat. Zij lijkt het ritme van de muziek mee uit te voeren.

31

Op de gang

dag 11
23 april 2012
Van oefenen naar presenteren
De compositie van Mika en Bella
Communiceren over de volgende inzet
Applaus in ontvangst nemen!
Petra beweegt het haar hand mee op de maat..
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.