Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

In het vrije spel zijn de kinderen met hun maanonderzoek en instrumenten bezig.

Observatie

Leo gaat geheel zijn eigen gang. Eerst maakt hij aan een tafeltje zijn tekening van vorige week af. Later blijkt dat dit een lied voor de maan is, om de maan vrolijk te maken. Het moet gespeeld worden op de blokfluit.
Dan pakt hij een viool, zit vrijwel midden in de ruimte en gaat spelen.

Reflectie

Leo neemt zorgvuldig de tijd om de viool uit te pakken, vast te houden, op verschillende manieren te bespelen en weer in te pakken. Hij speelt steeds een toon op de laagste snaar. Met korte en snelle streken, maar ook langere. Ook heeft hij de tijd gehad om twee composities te maken. Een van deze getekende composities maakte hij vorige week al en heeft hij vandaag afgemaakt en gespeeld.

30

Leo, viool en blokfluit

dag 11
23 april 2012
Leo tekent zijn compositie verder...
Compositie voor blokfluit
Leo pakt de viool uit...
En zoekt
En probeert
En houdt vast
Dan de hand in het midden van de viool
En omhoog
En pakt hem weer in...
Heel zorgvuldig
Leo speelt op de blokfluit
Stijn en Sepp luisteren
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.