Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Naar aanleiding van de vorige sessie bieden we vandaag meer melodieinstrumenten aan, waaronder een citer, klankstaven, xylofoons, klankballetjes, en een ukelele. Emma zal het goedendaglied op de ukelele begeleiden.

Maud gaf vorige week aan dat zij haar maanlied voor viool aan de klas wil laten horen.

Observatie

Wanneer de ukelele geïntroduceerd is, merken we aan de kinderen dat ze de ukelele allemaal graag willen vasthouden om daarmee hun naam te laten horen.

Daarna laat Emma de tekening van Maud aan de klas zien. Een kind zegt: Wat staat daar? Dat zijn geen letters, dat is gekras.
Emma vraagt Maud: Wil je het eens spelen?
De vioolkist wordt opengemaakt… Mika helpt... Maud wil zonder stok spelen.
Maud tokkelt een keer op drie snaren van hoog naar laag.
Luca: Het was en liedje voor de maan!
Maud speelt nog een keer…

Emma kijkt weer naar de tekening en vraagt: Was er ook nog verschil? Want als ik naar de tekening kijk, dan zie ik hier iets, en hier zie ik iets anders.
Mika: Dan is hier precies hetzelfde bedacht. Hier gaat het een beetje zo…

Reflectie

Opvallend bij het goedendaglied met de ukelele is dat sommige kinderen hem niet willen vasthouden of erop willen spelen. Andere kinderen spelen en zingen tegelijkertijd.
De aangepaste stemming van de ukelele (d, fis, a, d) geeft muzikale richting en toonbesef aan het goedendaglied, zo lijkt het. De melodieën die de kinderen maken om hun naam te zingen, zitten overwegend binnen de toonsoort. Ook merk je dat de kinderen steeds uitbundiger gaan dansen en zingen bij het refrein.

Maud lijkt wat stilletjes onder de aandacht die ze krijgt voor haar compositie. Wel is zij heel zeker over welke tonen gespeeld moeten worden: de eerste drie van de viool.

29

Begroeten en Maud

dag 11
23 april 2012
Begroetingslied en compositie voor viool van Maud
Dansen
En dansen!
En dansen!
Mika helpt Maud de viool uit te pakken
Compositie van Maud
Emma laat de compositie zien
Wat heb je getekend?
Maud speelt
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.