Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Wij weten nog steeds te weinig hoe de kinderen over de maan denken. Wij weten wel dat ze heel verschillende liedjes/composities maken. Het lijkt alsof ze allemaal anders over de maan denken.

Gezamenlijk gaan we vandaag naar de meegebrachte materialen kijken. Daarna gaan de kinderen in groepjes uiteen onder begeleiding van een volwassene. De volwassene stelt aan de hand van de meegebrachte materialen de volgende vragen en neemt deze op.

Waar denken jullie aan als we over de maan praten? Wanneer zien we de maan? Hoe ziet hij eruit? Welke kleuren heeft hij? Welke vormen heeft hij? Hoe zou de maan eruit zien die Andre Kuipers ziet? Ziet de maan in Australië er eigenlijk net zo uit als in Nederland? Wat is je relatie tot de maan? Wanneer denk je aan de maan? Hoe klinken muziekstukken die over en voor de maan geschreven zijn? Hoe zien schilderijen over maan eruit? En hoe foto's? Hoe wordt de maan in verhalen beschreven?

De kinderen gaan in hun groepen werken aan maanmuziek.
Elke groep beschikt ook over een viool!

De materialen worden door de kinderen in de kast opgeborgen.

Observatie

In het groepje van Luca zitten Leo, Emma, Lisa, Maud en twee kinderen van de klas van Suzanne. We beginnen te praten over de maan. We bespreken vragen als: Hoe klinkt de maan? wat is de maan? Welk lied past het beste bij de maan? Wat denkt de maan?
Leo: …Het klinkt heel zachtjes.
Luca: Waarom klinkt hij zachtjes?
Leo: Omdat hij helemaal niets hoort.

Het gesprek gaat al snel over hoeveel 'knuffelmanen' iedereen heeft. Dan praten we over hoe de maan zich voelt. Eerst vinden ze allemaal dat de maan heel blij is. Als Luca vraagt of iedereen er zo over denkt, antwoordt Leo: heel boos. En Maud: heel verdrietig.
Luca: Hoe weet je dat hij heel boos is?
Leo: Ik hoor het…
Mika: verdrietig.
Luca: Verdrietig? Waarom is de maan verdrietig?
Mika: Hij wil heel graag een knuffel.
Luca: Een knuffel? En wat voor knuffel?
Mika: Waar je vanavond mee slaapt.

Volgens Leo kunnen we de maan weer opvrolijken met een muziekje erbij.
We pakken de viool uit om te onderzoeken hoe de maan klinkt. Aangezien geen van de kinderen zelf maangeluiden heeft meegebracht, gebruiken we de materialen die al in de kast liggen. Leo gaat een bakje en staafje van klei pakken. Emma begint met het tekenen van een compositie. Al snel volgen ook Leo, Mika, Lisa en Maud. Maud en Mika laten hun composities op de viool horen als ze klaar zijn. Als we weer terug naar de kring moeten, zouden ze eigenlijk graag nog verder willen gaan.

Reflectie

Luca had de vragen die we in de groepjes zouden bespreken helaas niet bij de hand. Ze probeerde vragen te stellen over maan, maar het was moeilijk om er centraal een gesprek over te voeren. In de andere groepjes waren de kinderen muziek aan het maken en dat wilden ze in dit groepje ook graag. De viool die naast ons tafeltje lag was volgens Luca veel aantrekkelijker dan het praten over de maan. Het was onduidelijk wat we in de groepjes zouden doen. Zouden we gaan praten over de maan? Of zouden we maanmuziek gaan maken? Uiteindelijk hebben we een poging gedaan om beide te doen.

Opvallend was dat alle kinderen in dit groepje gingen tekenen/schrijven/noteren. Het leek er op dat ze allemaal wel iets voor de maan aan het noteren waren. Maud haar lied was voor de prinses. Was het een lied van de prinses voor de maan? Volgende week zal ze het presenteren voor de klas.

Hebben we nu een goed beeld van hoe de kinderen over de maan denken? En wat zou Leo bedoelen met 'knuffelmanen'?

Maud maakt in de groep van Luca een compositie voor de viool. Deze zal zij komende week aan de klas laten horen.

28

Hoe klinkt de maan?

dag 10
16 april 2012
De viool wordt uitgepakt.
Iedereen speelt even op de viool. Hier is Lisa aan de beurt.
Hard aan het werk.
Lisa en Maud noteren hun composities.
De tekst van Mika.
De compositie van Maud.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.