Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Na de twee maanliederen van violiste Petra Griffioen en Emma, gaan we vandaag in groepjes uiteen om de maan in woord, maar vooral in muziek, nader te onderzoeken.

Observatie

In de groep van Emma vertellen Koen, Jathan, Stijn en Silka kort over de maan. Het gaat over de kleur en de vorm van de maan. En over het lied van Veerle. Silka zegt: Hoe groter het lied hoe vrolijker de maan wordt! Koen heeft het over mensen in maanpakken, en een raket, en dat zij een hapje van de maan zullen nemen. Zij zijn met hun ‘eigen’ onderzoek bezig. Koen speelt op de viool. Flint blaast door de blauwe buis omdat hij vindt dat deze op de maan lijkt, Jathan en Stijn volgen hem even en gaan dan weer hun eigen weg.

In het groepje van Petra Griffioen loopt het heel anders. Petra: we wilden vragen aan de kinderen stellen maar de zij hadden maar één focus: de viool. 'Mag die open? Mag die open?' Ze waren niet met de maan bezig, maar met de viool. De kist ging open en die viool is rond gegaan. Sommige kinderen hebben er heel veel mee en andere wat minder. Maar ik heb gezorgd dat iedereen in ieder geval even de viool vastgehouden heeft.
Op een gegeven moment heb ik een opmerking teruggegeven omdat Jonas in mijn groepje zat: 'Je zei vorige week: het is niet zo mooi als het allemaal door elkaar gaat'. En toen zei Kenai meteen: 'Maar dan moeten we tellen' en dat ging hij toen ook doen. Toen hebben we even met z’n allen een soort van muziekje gemaakt. Het was even een gevoel van gezamenlijkheid, het duurde maar heel kort. Het werkte heel goed en het was heel leuk. Ik had het gevoel dat niemand in mijn groepje erg met de maan bezig was. Behalve Jade, die zei dat ze een lied voor de maan wilde opschrijven. Die heeft eigenlijk haar eigen plan getrokken en toen is ze dat op een tafeltje gaan opschrijven.


In de groep van juf Petra doen een paar jongste kleuters mee uit de groep van juf Suzanne. Petra: Het was leuk dat die kleintjes er bij waren. De erwtjespot ging voor het eerst open. Kind X had een inbreng over trommelen, zijn broer speelt drums. En Bella heeft iets met haar fietssleutel, en dat mocht dan ook vandaag. Ze zei: 'dan doe ik dit (bij het ritme van X)'.
En Pleun en Nicia wilden met de viool. En Lara met de knikkers speelde alleen. Ze waren wel echt op onderzoek. Er ontstaat echt iets. Er zijn meerdere momenten dat je denkt van wauw!

Hoe weten jullie, even denken…wat we kunnen zingen voor de maan. Wat past er voor instrument bij?
X: Blokfluit en een viool.
Petra: Wat nog meer?
Bella: een trommel.
Petra: Die hebben we niet, misschien kunnen we die wel maken.
X: Ik weet een ritme, want mijn broer zit op drummen…Iets van boem boem boem.
P: Hoort dat ritme bij de maan?
X: Ik vind het heel leuk: je kan om de beurt slaan op de trommels, zo van 1,2… 1,2.
Pleun en Nicia spelen op de viool
Bella wil met haar sleutel tikken.
Petra: twee drummers gaan tikken en Lara…ga jij ook iets pakken wat je bij de maan vindt passen?
X: Ik moet me een beetje concentreren.

Reflectie

We kijken gezamenlijk terug op een mooie sessie met geconcentreerd luisteren, verhalen over de maan, onderzoek naar de maan en de viool. De rol van maan bleek vooral in de groep van Petra Griffioen niet belangrijk. Bij haar bleek de viool het meest interessant, wat dan ook heeft geresulteerd in een concert van Petra Griffioen en Kenai. In de groep van Emma werd gepraat over de maan en werrden vormen en passende geluiden onderzocht. In de groep van Petra lijkt samen spelen, zeker ook met de kinderen van de klas van Suzanne, het belangrijkste.

Meer muziek maken, meer vaart in de sessie, dat is wat de kinderen lijken aan te geven. Daar gaan we komende week op in. Naast blokfluiten zullen we meer melodieinstrumenten aanbieden. Ons is namelijk opgevallen dat de kinderen in de verbale taal heel ver komen met hun liederen. Om muziek te maken hebben ze ook verschillende tonen nodig. Nu hebben ze alleen hun stem.

27

In groepjes

dag 10
16 april 2012
Allemaal samen
Muziek tekenen
Het groepje bij Petra Griffioen
Het groepje bij Petra
Nicia helpt Sepp met de viool
Groepje bij Emma
Petra en Kenai spelen een duet
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.