Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

De afgelopen week heeft juf Petra met de kinderen in de klas gepraat over de maan. Door dieper in te gaan op het onderwerp, proberen we een verbinding te creëren tussen de muzieksessies en de klassensituatie. Ook mogen de kinderen boeken over de maan meenemen naar school die door de juf worden voorgelezen.

Observatie

Welke gedachten hebben de kinderen over de maan en het lied voor de maan?
Als je een lied voor iemand wilt maken, voor een mens of een ding, moet het een goede bekende zijn, adus de kinderen. Over de maan zeggen de kinderen het volgende:
In de avond zie je hem, maar soms lijkt het in de middag maar dan is het toch de zon. Het lijkt dan een wit maantje…De maan kan half zijn maar ook rond…We hebben geleerd over de nieuwe maan, dan ziet hij er doorzichtig uit en zie je weer dat randje van wit….De maan achtervolgt je als je in de auto zit en komt achter je aan….Als in Australië de maan schijnt dan schijnt in Nederland de zon omdat het de andere kant van de wereldbol is….Als je met een ruimtepak en helm naar de maan gaat, dan ziet de maan eruit met gaten en is hij niet hetzelfde omdat je dan dichterbij kan kijken….Met een verrekijker vanuit je huis lijkt de maan op een bliksemschicht met glas ervoor….Een baby in de buik kan door de navel de maan zien….en als je in je bed ligt dan kan je hem door je raam zien.

Na dat gesprek bedenken een aantal kinderen een lied voor de maan.
Lisa zingt het liedje: ‘In de manenschijn’. Ze zingen ook het lied voor de maan van Veerle.
Op de melodie van 'poesje mauw' wordt door Maud de volgende tekst gemaakt:

Maantje lief, kom eens gauw
ik heb een heel leuk liedje voor jou
en voor mij, een knuffel erbij
en nu zijn wij allemaal blij!

Reflectie

Opvallend is dat de kinderen zelf aangeven dat ze het onderwerp van het lied, in dit geval de maan, goed moeten kennen om er een lied over te schrijven. En dat zij, wanneer zij aan de maan denken heel erg verschillende gedachten hebben.
Mooi dat in het lied van Maud de maan èn de knuffels terug komen!

25

De maan in de klas

dag 10
16 april 2012
M. Chagall
P. Klee
V. van Gogh
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.