Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Bij binnenkomst van de kinderen speelt Petra Griffioen, violiste van Amsterdam Sinfonietta, vandaag muziek van G.P. Telemann op haar viool: Fantasieën voor viool zonder bas.

Om een beter beeld van de maan te krijgen hebben we vandaag ook foto’s en kleurenprints van schilderijen van de maan opgehangen (van Chagall, Van Gogh en Munch).

Ook hangen er vandaag weer kleurenfoto’s en getekende composities van de vorige sessie in de ruimte. Enkele uitspraken van vorige week hebben we ook opgehangen.

Omdat Petra Griffioen er vandaag is en zij viool speelt, bieden we vandaag ook vier violen aan in de geluidenkast.

Vandaag kijkt het klasje van juf Suzanne met de allerjongste kleuters met ons mee, zij gaan in een hoekje van de ruimte zitten waar we kussentjes voor hen hebben neergelegd.

Observatie

De kinderen komen opgetogen binnen. Petra speelt op haar viool. De kinderen lopen door de ruimte om de foto’s te bekijken. We horen opmerkingen als: mooi…kom maar hier zitten…De kinderen luisteren heel stil naar de muziek. Er wordt geapplaudisseerd voor Petra.

Als Emma het begroetingslied zingt, en Petra op de viool begeleidt, zingen bijna alle kinderen hun naam en gaan ze dansen op het refrein.

Petra Griffioen stelt zichzelf vervolgens voor aan de klas: Ik ben Petra, Petra Griffioen en ik speel viool en weten jullie nog twee weken geleden? Toen was er Els.
Kinderen: ja….
Petra: En Els had ook een viool, een grote viool, een altviool en ze had ook een viool voor jullie. Els is iemand die ik heel goed ken. Ik speel samen met Els in een orkest. Wat is dat eigenlijk, een orkest?
Nicia: Dat zijn allemaal mensen die samen hele mooie muziek maken met allemaal instrumenten, dus ook een viool, trompet…
Petra: Beter had ik het niet kunnen zeggen.
Kenai: En op een podium.
Petra: Wat is dat?
Kenai: Dat is een soort grond maar dat is wat hoger dan gewone grond.
Petra: Waarom?
Kenai: Anders kunnen ze ze niet zo goed zien.
Nicia: Ze zien ook de mensen die viool spelen, of ze kunnen zien, oh ja die ken ik.
Petra: Nou ja, viool spelen is eigenlijk mijn beroep, dat is wat ik elke dag doe en wat ik heel leuk vind. En soms doe ik het op een podium maar vandaag bij jullie, omdat ik jullie ook heel leuk vind. En jullie gaan misschien niet zo snel naar een concertzaal en daarom ben ik vandaag bij jullie in de klas.

Reflectie

Waar de kinderen twee sessies geleden nog erg verrast waren door Els die op de viool speelde bij binnenkomst, was de verrassing vandaag minder groot. De muziek van Petra Griffioen vonden ze mooi. Maar het was niet meer zo magisch als de eerste keer.

De kinderen vonden het leuk om de foto’s terug te zien en probeerden zichzelf terug te vinden. Maar tijdens het kringgesprek zijn we er helaas niet meer aan toegekomen om hier op in te gaan.

Opvallend bij het begroetingslied is dat de kinderen steeds muzikaler hun naam zeggen en steeds enthousiaster mee doen met het refrein. Er wordt door een aantal kinderen ook op het refrein gedanst.

24

Binnenkomst in de ruimte

dag 10
16 april 2012
Foto's van schilderijen van Van Gogh en Munch.
De violen.
Emma begroet alle kinderen bij binnenkomst.
Bella en Emma bekijken de foto's van vorige week.
Petra speelt viool terwijl de kinderen de ruimte verkennen.
Audio: het lied dat Petra bij binnenkomst speelt (1 min. 46 sec.)
Film: Een gedeelte van het begroetingslied (43 sec.).
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.