Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Koen, Leo en Jathan spelen samen op de xylofoon.

Observatie

Nadat zij de xylofoon hebben onderzocht is er bij de presentatie aan de klas een zorgvuldig samenspel te horen. De akkoorden die ontstaan klinken prachtig! Jathan zit tegenover Leo en Koen. Wanneer Emma hen probeert te stoppen, spelen ze onverstoorbaar door. Vlak na een zacht gezamenlijk aaien over de klankstaven, houdt Koen zijn stokken hoog houdt en geeft tot slot een laatste slag. Het lied is afgelopen.
Zij krijgen een groot applaus!

Emma: Was jullie lied voor de maan?
Zij antwoorden: ….. Nee ik niet….voor niemand niet….. ik heb t voor mijn knuffel gemaakt.

Reflectie

Zij spelen samen, maar hebben blijkbaar allemaal een ander onderwerp voor hun lied: knuffel, iemand of niemand.

23

Lied voor niemand

dag 09
2 april 2012
Lied voor niemand, iemand, knuffels
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.