Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Flint koos net als in de vorige sessie voor de grote, zware, glazen pot met aarde. Net als vorige week, gebruikt hij de pot als trommel.

Vandaag besluit Emma met hem een gesprekje aan te gaan.

Observatie

Emma: Speel jij voor de maan Flint?
Flint: Nee, alleen voor mijn knuffel, en ik heb net een nieuwe knuffel gekregen…een lief klein paardje.
Emma: Laat eens horen? Flint speelt hard op de glazen pot.

Later, wanneer hij zijn stuk mag presenteren aan de klas weet hij het niet meer zo goed en wil hij samen spelen met kind X.

Emma: Flint voor wie was jouw lied?
Flint: Kind X moet beginnen
Kind X: oké ik heb niets verzonnen omdat ik heb het net gepakt en weet niet wat ik ermee moet doen.
Flint: Daar moet je er muziek mee maken!
Kind X: ja dat weet ik toch wel!...nou goed….(er klinkt gegiebel)

Emma vraagt weer: Voor wie maakte jij een lied?
Flint: Voor mijn knuffel!
Emma: Voor je knuffel?
Een ander kind zegt tussendoor: dat had ik ook!
Flint: Voor al mijn knuffels! Aan elkaar…schiet een beetje op….een beetje harder….ik hoor je niet…
Kind X: oké

20

Een lied voor...mijn knuffel

dag 09
2 april 2012
Flint loopt met de pot aarde naar zijn plekje in de kring
Onderweg wordt hij gefotografeerd
Hij speelt...
En speelt...
En zegt: harder, harder
Lied voor mijn knuffels
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.