Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

De vorige keer hebben de kinderen van Els een viool gekregen die zij op haar beurt gekregen had van een oude mevrouw. In de klas is de vioolkist beplakt met allemaal tekeningen en hebben de kinderen er af en toe op gespeeld.

Emma laat vandaag opnames terughoren van vorige week, toen Els een maanlied speelde met begeleiding van de kinderen.

Observatie

De kinderen herinneren zich nog heel goed dat ze het vorige week over de viool hebben gehad. Pleun zag dat Veerle en Leo op de foto naar de viool keken en Kenai wist zich nog te herinneren dat er een vrouw met een viool was: Die mevrouw die de vorige keer er was... die oude viool en die mevrouw die was dood. Het valt de kinderen op dat er in de kast nog veel meer violen liggen!

Na het begroetingslied vraagt Emma verder naar de vorige sessie. Wat hebben we toen gedaan?
Jade: Viool gespeeld.
Emma: Voor wie?
Jade: Een lied voor de maan.

Emma stelt voor om even terug te luisteren maar de muziek die we met Els hebben gemaakt. Jade: Je kan ook nog een keer op de viool spelen. Emma: Inderdaad! Silke pakt zorgvuldig de viool uit die Jonas in de klas heel mooi heeft versierd. Jonas en Kenai merken dat er een snaar is losgeschoten en helpen met het aandraaien en stemmen. En om de beurt gaan de kinderen erop spelen. Silke speelt een stukje op de viool voor Hein. Veerle een stukje voor Kenai. En Mika speelt met de strijkstok wel tien seconden op de laagste snaar.

Dan laat Emma via haar laptop het lied terug horen dat de kinderen vorige keer met Els hebben gespeeld. De kinderen reageren onwennig en giechelig.

Reflectie

De zorg waarmee de kinderen met de viool omgaan, die de vorige keer zo sterk was, is er vandaag weer. Dat de viool echt van belang is voor de kinderen blijkt uit de concentratie waarmee de viool wordt benaderd, besproken en bespeeld en blijkt ook uit de prachtig versierde kist. Petra geeft aan dat ze het heel mooi vindt om het weer terug te horen. Het is wel een beetje onwennig ook. De kinderen zijn niet gewend om zichzelf terug te horen en ze reageren een beetje giebelig en willen er ook best graag beeldmateriaal bij zien.

Vandaag is gebleken dat je muziek op twee manieren kunt bewaren: door het op te nemen en terug te luisteren of door hetzelfde liedje nog een keer te spelen, zoals Jade aangaf.

18

Kringgesprek over de viool

dag 09
2 april 2012
De viool wordt zorgvuldig gedragen door Koen en Bella
In de kring met viool in het midden
De versierde kist
Silke pakt zorgvuldig de viool uit
Silke is een liedje voor Hein aan het spelen zonder stok
Veerle maakt een een lied voor Kenai
Mika en Jonas bergen de viool weer zorgvuldig op
Mika speelt op de viool
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.