Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Vandaag hebben we voor het eerst kleurenfoto’s opgehangen in de ruimte. Op vier schragen hebben we grijsbordplaten geniet. Daarop hebben we de foto’s en de compositorische tekeningen die vorige week zijn gemaakt geplakt. De platen staan verdeeld over de ruimte. Op de platen langs de muur hebben we vandaag alleen lege A3 vellen geplakt. Er zijn meer kussens bijgekomen en in de materialenkast hebben we tegels en glazen bakjes erbij gezet. We hebben een map aangeschaft waar we de tekeningen in doen.

Observatie

De kinderen komen binnen met de viool die ze de vorige les van Els hebben gekregen. De kist is helemaal versierd en hij wordt heel zorgvuldig en met veel aandacht de ruimte binnengedragen door Koen en Bella. Als de kinderen binnen zijn, lopen ze gelijk langs de foto’s in de ruimte om deze te bekijken. In het kringgesprek vraagt Emma wat ze vandaag hebben gezien.

Hein: Aan de achterkant dingen. Muziekdingen. Hein heeft het over de muzieknoten die hij en Jade en Mika de vorige week getekend hadden.

Jonas heeft een computer gezien en Pleun een foto die ze even moet aanwijzen: Deze vind ik zo grappig... Ik zie twee van die hoofdjes... Emma vraagt wie ze ziet. Pleun: Veerle en Leo... en die kijken gewoon... En als Emma vraagt waar ze naar kijken: Ze kijken naar de viool.

Veerle: Ik zie niet meer mijn tekening waar ik het liedje op had gemaakt. Ze wil er vandaag graag weer mee aan de slag.

Reflectie

Voor juf Petra was het heel leuk om de kleurenfoto’s weer terug te zien. Ook de kinderen bekeken de foto's aandachtig en haalden veel herinneringen op naar aanleiding van de foto's. Hein verwoorde de ruimtelijke ervaring door te zeggen dat hij op de achterkant allemaal dingen zag. 'Muziekdingen' is een term die we goed kunnen gebruiken voor de notaties van Hein. Pleun verwoordt een persoonlijk gevoel bij wat zij op de foto ziet. Ze vindt het heel erg grappig.
We willen proberen om de volgende keer dieper in te gaan op wat de kinderen hebben gezien. Niet alleen: Wat zie je? maar ook: Wat bedoel je daar eigenlijk mee?

We zijn vergeten de map met tekeningen te laten zien aan de kinderen. Daarin had Veerle haar tekening van twee sessies terug kunnen zien en er vandaag weer verder mee kunnen gaan.

We willen de inrichting van de ruimte nog completer maken door ook de letterlijke uitspraken van de kinderen op te schrijven. Misschien dat we de volgende keer de inrichting van de ruimte ook nog kunnen aanvullen met een plek waar geluidsfragmenten van vorige sessies afgespeeld worden.

17

Wat is er vorige week gebeurd?

dag 09
2 april 2012
kleurenfoto's op de schragen en lege A3 vellen op de panelen.
Aan twee kanten van de schragen zijn er foto's/tekeningen te zien.
De kinderen wachten in een rij voor het lokaal om naar binnen te mogen. Bella en Koen dragen de viool.
Wat zien we op de foto?
Het lied voor de maan van Mika.
Met handen op de rug kijken naar de spullen in de materialenkast.
Hein laat zijn muziekdingen zien aan Nicia, Veerle en Leo.
Silke en Veerle bekijken een foto van de vorige sessie.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.