Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

In het boek 'Lied voor de maan' van Toon Tellegen, maakt de mol een lied voor de maan. In het boek komt het lied twee keer voor. Vorige week, toen juf Petra het boek in de klas heeft voorgelezen gaven de kinderen aan dat ze het lied wilden horen. Els en Emma voeren het lied vandaag voor de kinderen uit.

Daarna zal onze gast, de altvioliste Els, verder laten zien hoe je met de viool om kan gaan.

Observatie

Ondanks dat sommige kinderen aangeven dat zij nog niet klaar zijn met hun eigen lied besluiten Emma en Els om het lied voor de kinderen te zingen. Naderhand krijgen zij van de kinderen een groot applaus.
Els vraagt aan juf Petra of er een plekje voor de viool in de klas is. Petra geeft aan dat die er zal komen. Jade mag de viool als eerste vasthouden. Ze doet dat uiterst voorzichtig. Ze wil geen stok gebruiken. Ze gaat tokkelen. Dan gaat de viool de kring rond. De stok de andere kant op. De kinderen tokkelen op de viool. Het is heel stil!
Koen ligt op de grond…. wanneer de viool bij hem komt zeggen Flint en Pleun: Koen, Koen, let nou een beetje op! Ze moeten ervan giebelen, ook van het geluid dar uit de viool komt door hun getokkel. De stok wordt met grote zorgvuldigheid aan het hout vastgehouden en door gegeven. De kinderen wijzen elkaar erop hoe dat moet.
Wanneer de viool bij Petra is, vraagt Emma aan de kinderen met welk lied we deze sessie zullen afsluiten. De kinderen antwoorden in koor: Het lied voor de maan (Chant to the moon). Samen met Els, de gekozen instrumenten, gemaakte dansen en melodieën! Omdat het over de maan gaat doen we de lichten uit. We spelen in het donker. Door het raam valt een streep licht. Het lijkt wel maanlicht!

Els zegt: Nu ga ik de viool weer inpakken en dan mag de viool met jullie mee naar de klas.
De klas antwoord: Dankjewel! Els pakt hem netjes in, met een dekentje over hem heen, dan gaat hij slapen. Kinderen zeggen, slaap lekker!

Reflectie

De kinderen gaven een applaus nadat Els en Emma het lied uitvoerden. Maar verder hebben we niet meer gevraagd wat de kinderen eigenlijk van het lied vonden. Opvallend is dat de kinderen aangeven dat zij al goed weten hoe je een viool moet vasthouden, of dat de haren van de strijkstok gemaakt zijn van paardenhaar.

In het nagesprek vraagt Christie: Waar worden de kinderen door geraakt? Petra: De viool en het lied voor de maan! Opvallend vindt zij dat de kinderen eerst meedoen met Emma, oe oe, ahahaha…en dat ze daarna hun eigen spoor trekken, bijvoorbeeld Hein die ritmes met zijn mond ging maken. Zo mooi.

Emma heeft de behoefte om het lied vaker uit te voeren met de kinderen. Petra stelt voor om een les te doen met alleen het maanlied. Het lijkt haar mooi als we ons op een ding kunnen richten. Luca: Ja, verder uitdiepen met dans! Christie: Kun je de kinderen in de klas vragen om iets mee te nemen wat volgens hun bij de maan hoort? Jade had al wat meegebracht; een bakje met schelpen.
Voor de connectie tussen de muziekles en de klas is er nu ook de viool. Petra ziet het al voor zich: De viool kan op een kleedje liggen. Dan kunnen de kinderen met z’n tweeën heel zachtjes spelen…

16

De viool en het maanlied

dag 08
26 maart 2012
Els en Emma spelen en zingen het lied van de mol voor de maan
Jade mag als eerste op de viool
De viool gaat de kring rond
Jonas tokkelt voorzichtig, Fien observeert vanaf de grond
Flint en Spe bespreken waar ze de stok vasthouden
Sep wijst naar het hout
De viool en de strijkstok kruizen elkaar
Leo, Stijn en Flint kijken en spelen samen
Els bergt de viool op: Roemer kijkt vanaf de achterkant
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.