Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Els Goosens, altvioliste bij Amsterdam Sinfonietta is vandaag op bezoek in de sessie.

Els vertelt dat ze vioollerares is voor kinderen, maar ook voor volwassenen. Els: En toen was er een hele oude mevrouw. Toen ze dood ging heeft ze mij haar viool gegeven. Daar mocht ik iets moois mee doen. Vandaag geef ik hem aan jullie. Als ik hem aan jullie geef, gaat er vast iets heel moois mee gebeuren.
Els maakt de vioolkist open…heel langzaam.

De viool is vanaf deze dag van de klas. Els laat zien hoe je met de viool om kan gaan, hoe je hem vast moet houden, hoe die uit en in de koffer gaat. Dan laat ze horen hoe de viool klinkt.

Observatie

Als Els aan de kinderen vraagt wat er in het midden van de kring ligt antwoorden de meesten: Een viool! Leo en Jade zeggen dat het ook een gitaarkoffer kan zijn.

De vioolkist gaat open….het is heel stil. Nicia ziet de strijkstok. Met paardenhaar vult Hein aan!
Els legt uit dat ze niet aan de haren komt maar wel aan het hout. Ze pakt de viool en legt uit hoe je de viool vast moet houden. De kinderen geven aan dat ze dat al weten…gewoon, of omdat een zus viool speelt. De kinderen vinden de viool mooi. Els vertelt dat zij weet dat de kinderen met een lied voor de maan bezig zijn. Zij laat een maan lied horen: Chant to the moon. Els ontvangt een groot applaus. Dan vraagt Els of Emma wil meedoen. Emma zingt mee op oe oe oe…
Dan mogen de kinderen allemaal meedoen met hun stem!
Pleun: vind t wel mooi; het viool spelen. Coen zegt dat ie er moe van wordt, omdat ie denkt aan z’n bed. Veerle vindt het niet echt een lied voor de maan omdat Emma alleen maar oe oe zingt. Er moet een verhaaltje bij, net als het lied uit het boekje.

Daarna mogen de kinderen materialen pakken uit de kast, waarmee ze muziek kunnen maken die past bij het lied. Maar zij mogen ook dansen, tekenen of schrijven.

Emma vraagt: werd het nu meer een lied voor de maan?
Veerle: Ja, wij deden een liedje erbij. Veerle en haar groepje zingen en dansen voor de maan. Ze presenteren hun lied (De maan moet dansen, de maan mot dansen….) met een dansje erbij. De rest van de klas mag heel zacht meedoen.
Pleun zegt dat ze het nu nog veel mooier vindt omdat er meer muziek bij kwam.

Mika zit aan een tafeltje en schrijft de volgende tekst: Ik wil naar de maan en maak ik een lied voor jou. Jade schrijft weer een letter compositie: ja ja o o a a t t t a a a ja ja ja r r r r. Ook Hein kiest vandaag om te schrijven: oooo eeen mmmm kggg jeeee. Hij zoekt heel zorgvuldig naar de tonen die hij zingt. Hij vertelt dat hij ook heeft opgeschreven of je laag of hoog moet zingen.
Emma (kind): kkk je je je aaa ooo gg f i k ha ha o o o r d. Zij zegt: het is ook nog niet klaar, er moet nog een tekening bij.

Reflectie

De kinderen geven aan nog niet klaar te zijn met het onderzoek naar hun eigen lied. Helaas is het al weer bijna tijd en besluiten we door te gaan naar het lied van de mol voor de maan.

De kinderen zijn gericht met maanmuziek bezig geweest en hebben ideeën gevormd over hoe dat zou moeten klinken. We zijn nog steeds niet toegekomen aan het uitdiepen van 'de maan'. Hoe ziet hij eruit? Welke kleuren heeft hij? Welke vormen heeft hij? Daar zullen we aandacht aan gaan besteden.

15

Cadeau voor de klas

dag 08
26 maart 2012
De viool
De stok met paardenhaar
Luisteren naar Chant to the moon
Praten over Chant to the moon
Emma, Hein, Mika en Jade schrijven
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.