Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Om elkaar te begroeten zingt Emma in iedere les het namenlied. We staan in de kring. Emma vertelt de kinderen dat het lied haar cadeau is aan de kinderen. Net als het boek waarin de mol een lied voor de maan maakt. Emma zingt vandaag alle namen. Zij vraagt altvioliste Els haar te begeleiden.
De juffen Petra en Alexandra worden vandaag ook uitgenodigd om in de kring te komen zitten.

Maar eerst begroet Emma zingend Els. Zij zingt: Goedemorgen Els. De kinderen zingen Emma na. Dan zingt Els: Goedemorgen, het wordt vandaag een zonnige dag… de kinderen zingen direct met haar mee.

Observatie

De kinderen worden heel blij als Emma hun namen zingt. Zeker wanneer Emma een foutje maakt, een naam herhaalt, of lang uithaalt. Het is een geïmproviseerd lied met de gezongen namen van de kinderen en Els op viool. De kinderen zingen, klappen en dansen mee bij het refrein. Kenai staat bijna helemaal stil op het moment dat Els inzet. Voordat zij begint, maakt hij een speelbeweging in de lucht.

Reflectie

Veerle wijst Emma erop dat zij ook haar eigen naam moet zingen. De kinderen vinden het belangrijk dat iedereen begroet wordt.

14

De Begroeting

dag 08
26 maart 2012
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.