Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Vandaag worden de kinderen op de gang welkom geheten. Daarna mogen zij op onderzoek gaan in de ruimte. Daarin zijn aanpassingen gedaan: er hangen foto’s en tekeningen van de kinderen. Ook bieden we vandaag lege A3 vellen aan om op te tekenen. In het midden van de kring ligt een viool. Aan de kast is een knuffeltje toegevoegd en het riet is weg.

Vandaag hebben we bezoek van Els Goosens. Zij is altvioliste bij Amsterdam Sinfonietta; partner in project Jong geleerd…Bij binnenkomst van de kinderen speelt zij zachtjes op haar altviool.

Observatie

Als de kinderen binnenkomen lopen zij met de armen op de rug heel stil in een rij achter Emma aan. Wanneer ze de foto’s zien moeten ze een beetje giebelen. Het lijkt alsof sommige kinderen meebewegen op de muziek die Els speelt.

Wanneer we in de kring zitten vraagt Emma de kinderen wat zij hebben gezien. Veerle: een viool. Hein: foto’s, ze zijn van de maan voor de lied….ik weet t niet meer….Roemer helpt en zegt: het lied voor de maan. Pleun: ik zie die foto daar, van Hein.
Roemer: een foto van Coen en Hein samen. Emma: Wat deden Coen en Hein? Kinderen: Ze maken een lied voor het klimrek! En voor de maan ook! Stijn ziet de foto van Kenai en Veerle. Hij weet niet wat ze deden. Veerle helpt: We hadden een lied gemaakt en even voorgelezen. Emma vraagt haar het lied weer te zingen. Veerle loopt naar de wand en wijst met haar vinger de woorden aan…en voert het uit. Emma vraagt of ze het lied ook in de kring kan uitvoeren. Veerle zegt dat dit wel kan. Het was een lied voor Toosje, de hond.
Nicia heeft een doos… nee, de tas van de viool gezien. Ilja heeft plaatjes gezien en op sommigen staat niks….Emma vraagt: wat zou je daar mee kunnen? De kinderen reageren: Dan moet je... dan kun je daar dan tekenen? Of een foto op plakken, of plakken of verven of schrijven.
Pleun ziet nog een foto. Ze loopt erheen. Ze vindt een foto een beetje gek….om het haar…!

Op die foto is ook de kast met materialen te zien. Emma vraagt naar de kast: is er iets veranderd? Leo ziet een beertje in een fles. Veerle zegt: nou het is eerder een soort glazen bakkie. Kenai: de ene soort plant met de soort pluisjes....riet is weg. Nicia: En op de plek waar eerst de pot stond staat nu ijzer.
Pleun ziet iets maar weet niet wat het is….het zijn boontjes.

Ook komt de naam van de kast weer ter sprake: de muziekspullenkast, spullenkast, liedjeskast, muziekla, muziekgevangenis. De kinderen weten nog precies welke namen ze vorige week bedacht hadden.

Reflectie

Voor aanvang van de sessie oefenen Els en Emma nog even samen. Kinderen die het lokaal passeren, kijken nieuwsgierig naar binnen en luisteren met hun oren aan de deur.

Het is muisstil als de kinderen binnen komen lopen en luisteren naar de muziek die Els speelt. De kinderen maken nog geen contact met Els. Zij reageren blij verrast bij het zien van de foto’s. Opvallend is hoe exact de kinderen zich dingen herinneren van vorige week. Bijvoorbeeld de precieze plaatsing van het aangeboden materiaal in de kast, of wie vorige week iets gezegd heeft, of wat ze vorige week gemaakt hebben.

Een vaste naam voor de kast is er nog niet.

13

Wat is er nieuw in de ruimte?

dag 08
26 maart 2012
Els en Emma bereiden zich voor
Een groep kinderen luistert aan de deur
Nieuwe inrichting
Tekeningen van Mika en lied van Veerle
Foto's en blanco papier
De materialen kast
Pleun giebelt bij foto
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.