Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Na het kringgesprek worden de kinderen uitgenodigd om zelf een lied voor iemand te gaan maken.

Observatie

De kinderen verspreiden zich door de ruimte en lijken allemaal met een eigen onderzoekje te beginnen.
Jade en Mika pakken twee verschillende soorten papier: een met lijnen en een leeg papier. Eerst tekenen zij een fluit; dan schrijven zij een lied met letters; Jejejejeje, tttt, eeeee, gggg, vvvvv… het enige verschil tussen hun liederen, zo zegt Jade, is dat zij de letters vvv heeft, en Mika de letters www. Veerle schrijft met woorden een lied voor Toosje, haar hond. De woorden zijn: Lieve schat, toet toet, zijn we blij, toet toet, met jou. Zij leest het lied voor; van melodie is (nog) geen sprake. Het is ook nog niet klaar zegt ze.
Koen en Hein zijn aan het spelen rond het klimrek. Zij zingen: We zijn echt blij, blij blij blij. Zij klimmen, en hangen, en pakken steeds andere materialen waarmee zij een begeleiding maken. Andere kinderen doen af en toe mee en gaan vervolgens weer hun eigen weg.
Roemer, Jonas en Leo zijn buizen aan het onderzoeken. Zij blazen en zingen door de buizen heen, ook in elkaars oren. Eerst aan tafel, later in de ruimte waar de buizen ook als zwaard worden gebruikt. Wat later besluit Leo naar de kast te lopen. Hij pakt een keramisch bakje en de pot met bonen. Hij loopt naar een tafeltje, stopt een boon in het bakje. Zijn vinger sluit het bakje precies af. Hij schudt het heen en weer en hij luistert. Dan besluit hij de boon eruit te halen, brengt de pot bonen terug naar de kast en pakt de zware pot met aarde. Loopt weer naar een tafel en doet aarde in het bakje, en luistert weer.
Jathan, Flint, Fien en Reave zijn in een hoek in de ruimte onverstoord een lied aan het maken voor hun bed. Zij spelen daarbij op de xylofoon.

Reflectie

Het werk van de verschillende groepjes klinkt misschien wat chaotisch in volwassen oren, de kinderen echter zijn gericht met hun onderzoek en lied bezig en hebben er geen last van.
Er lijkt een verdeling te zijn tussen kinderen die onderzoek doen naar de nieuw aangeboden materialen en kinderen die liederen maken. Ze maken liedjes voor hun bed, het klimrek, de knuffels en de hond. Een lied voor de maan is door de kinderen niet gemaakt.
Wanneer Veerle het lied voor haar hond in de kring uitvoert, houdt zij haar papier met woorden voor haar gezicht en leest de woorden voor. Dan komt Kenai kijken wat zij zingt. Hij lijkt mee te doen. Jade en Mika staan op, en spreken de letters ritmisch uit. Het is niet duidelijk voor wie hun lied is. Hein en Koen gaan in het klimrek staan om hun lied voor het klimrek te zingen. Jammer genoeg hebben we te weinig tijd om samen te luisteren naar de geluiden die zijn ontstaan uit de onderzoekjes naar de materialen uit de kast. Daar willen we de kinderen komende week graag meer ruimte voor geven. Ook zullen we volgende week verder gaan met het maken van een lied. We kiezen ervoor om de maan dan als focus te nemen. Maar om een lied voor de maan te kunnen maken, moeten we die eerst veel beter leren kennen.

12

Onderzoek en een lied

dag 07
19 maart 2012
Overleggen
Tekenen
Presenteren
Lied voor Toosje de hond
Kenai kijkt en lijkt mee te zingen
Liedvoor het klimrek
Buizenonderzoek
Luisteren
Aarde in keramisch bakje
Luisteren naar de aarde
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.