Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Wij hebben ervoor gekozen om de komende weken te gaan werken rond een verhaal. In deze klas zijn kinderen veel met verhalen bezig, dat is al vaker gebleken. We denken dat een verhaal als uitgangspunt kan helpen om de muzikale verbeelding van de kinderen te stimuleren.
Wij kiezen het boek: Lied voor de Maan, van Toon Tellegen. In dit boek maakt de mol een lied voor de maan. De mol denkt dat de maan alleen is, hij wil hem een cadeau geven en besluit een lied voor de maan te schrijven. Samen met het dierenorkest voeren zij het lied uit voor de maan.
Petra, de juf van de klas, heeft het boek de afgelopen week aan de kinderen voorgelezen. Tijdens de muzieksessies komt het verhaal terug. Vandaag leest Emma het eerste gedeelte voor, tot het moment dat de mol besluit een lied te gaan schrijven. In de kring praten we over voor wie je een lied kan maken en waarom je dat zou willen doen.

Observatie

De kinderen reageren op het boek Lied voor de Maan: Mooi lied van de mol, maar de maan hoort niets. Vervolgens noemen ze allerlei redenen waarom hij het niet hoort, zoals: de mol is verlegen of te ver weg. Ze komen ook met oplossingen daarvoor zoals een radio, of harder zingen, of een stekker in de grond steken. Andere kinderen zeggen: leuk dat ze vrienden worden…en dat de krekels muziek maken; Dat kan ook, muziek van de aarde…; Het lied hoeft niet perse te rijmen..; Maar het lied is niet goed omdat de maan achter de wolken blijft en de maan kan niet horen en kijken want hij heeft geen ogen…; De maan is ver weg, maar planeet mars is pas ver weg!

Tijdens het kringgesprek vraagt Emma aan de kinderen: Voor wie zou je ook een lied kunnen maken? Silka denkt lang na en zegt dan: Voor Hein. Ze zegt dat ze de Kes Kes erbij nodig heeft en speelt. Hein zou een lied willen maken voor zijn knuffel! Over olifantje in het bos! Het lied wordt vrijwel direct door de kinderen gezongen. Dan zegt hij: Ik heb de xylofoon nodig. Hij gaat bij het instrument zitten en speelt het lied op de xylofoon. De klas zingt heel zachtjes mee. Dan zegt Flint: Ik wil! Leo zegt: Ik ga de knuffels op een houtje zetten, omdat ze dan kunnen kijken.

Reflectie

De kinderen lijken erg begaan met de mol. Zij weten nog heel erg goed hoe het in het boek zat met de maan, de mol en het dierenorkest. Het lied van de mol, zoals dat in het boek staat is niet gezongen, al was vooral Flint daar erg benieuwd naar. Komende sessie zal Emma, samen met altvioliste Els Goosens van Amsterdam Sinfonietta, het lied uitvoeren.

Opvallend is dat de kinderen heel heldere ideeën hebben over voor wie zij een lied zouden kunnen maken. Tijdens het kringgesprek zijn dat een vriend of vriendin, of knuffel(s). Ook weten ze hoe dat dan zou moeten klinken: met de Kes Kes, of op de xylofoon. De kinderen hebben ook ideeën over hoe dat zou moeten in de ruimte: door de knuffels op een plankje neer te zetten. Komende sessie zullen we een knuffel toevoegen aan het materiaal. En we willen verder ingaan op het onderzoek naar (muziek voor) de maan.

11

Lied voor de maan

dag 07
19 maart 2012
Lied voor de maan
Emma leest voor
Luisteren naar het verhaal
Hein speelt voor zijn knuffel
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.