Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Zoals de mol voor de maan een lied maakt, heeft Emma voor de kinderen een lied gemaakt. Dit lied zal iedere week aan het begin en aan het einde van de les worden gezongen. De melodie van het lied is een samenvoeging van korte melodieën die de kinderen drie weken terug maakten.
Vandaag daagt het lied de kinderen uit, om hun eigen naam te zingen. We zingen samen: Dag, hallo, wie zingt er vandaag zijn (haar) naam, een goedendag, wie zingt er vandaag zijn (haar) naam… De kinderen mogen hun naam voorzingen. De hele klas zingt de naam na.

Observatie

De kinderen zingen, klappen en dansen vrijwel direct mee met het lied. De kinderen die hun naam voorzingen reageren verrast wanneer hun naam door de rest van de klas wordt terug gezongen. Ze moeten er steeds een beetje om lachen.
Niet alle kinderen willen hun naam zingen. Emma besluit degenen die niet hebben gezongen ook muzikaal te begroeten; zij zingt de namen van de kinderen, de klas zingt na.

Reflectie

De kinderen reageren verrast en blij op het lied.
Komende weken zullen we het lied steeds terug laten komen. Het is fijn om een vast begin en eind van de les te hebben. De tekst van het lied kan steeds een beetje aangepast worden, afhankelijk van waar de les heen gaat!

10

Begroeting

dag 07
19 maart 2012
Leo zingt zijn naam
Begroetingslied met Silka
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.