Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Vorige week hebben Luca en Emma onderzocht hoe ze de gymzaal kunnen veranderen in een muziekruimte. Hiervoor hebben zij materialen bij elkaar gezocht die de sfeer van de ruimte beïnvloeden. Langs de wanden staan zachtgrijze platen. Links in de ruimte staan vier tafeltjes waar de kinderen aan kunnen werken. In het midden van de ruimte liggen kussentjes in een cirkel.
Daarnaast hebben ze een kast ingericht. Hierin staan materialen die uitnodigen tot muzikale experimenten. Dit zijn materialen uit de natuur: schelpjes, riet, potten met zand en aarde, maar ook buizen, ijzerdraden, bakjes en aardewerken potjes. Daarnaast bieden we papier en pennen aan.

In tegenstelling tot de vorige sessies gebruiken we vandaag bijna geen muziekinstrumenten. Alleen een mand met Kes Kes en een houten xylofoon.

Observatie

Bij binnenkomst van de kinderen in de ruimte is het heel stil; de kinderen kijken nieuwsgierig om zich heen. We lopen gezamenlijk door de ruimte om te kijken wat er allemaal is. De tafels vallen als eerste op. De kinderen willen er direct op gaan trommelen. Ze hebben er allerlei ideeën over: Het is een trap; Ik wil er ook een keertje er op; Je kan het handig meenemen; Het lijkt op een cakeje..; Of een tegeltje; Er is een stukje af.

Dan wordt de materialen kast onderzocht en besproken wat je met de materialen zou kunnen doen: Ik weet wat je met dat blauwe ding (buis) kan: daar kan je een soort geluid mee maken; Je kan er in blazen. Over de metalen bakjes: Kan je zo doen (Lisa stopt er een halve walnoot in en beweegt heen en weer) en dan kan je ook geluid maken; Of met de pennen…tikken, of opschrijven; Een liedje schrijven en er dan muziek maken.

Vervolgens bedenken de kinderen namen voor de kast: De muziekspullenkast, de liedjeskast, de muziekla, de muziekgevangenis en als je dan een deurtje opendoet komen er muziekjes uitlopen. Flint wil graag dat de kast Flint genoemd wordt. Hier gaan we nog mee verder!

Reflectie

Het werken in de veranderde ruimte heeft een prettig effect. Het is echt geen gymzaal meer. Het lijkt bij te dragen aan de rust en de concentratie die we vandaag bij de kinderen zien.

De kinderen werken in een aantal groepjes, verspreid over de ruimte. Er is een xylofoongroepje, een klimrekgroep. Aan de tafels wordt geschreven, getekend. Er wordt ook gedanst en gehuppeld. Het onderzoek naar de mogelijkheden van de materialen is goed zichtbaar.
De kinderen hebben ideeën over wat zij nog meer zouden kunnen doen in de ruimte. Zij willen ook tekenen op de zachtgrijze panelen of schilderen. Dat nemen we mee bij de inrichting van de komende sessie.

09

De nieuwe muziekruimte

dag 07
19 maart 2012
Kussentjes en materialenkast
De tafeltjes
De Materialenkast
IJzerdraad, schelpen, kes kes
Bij de tafels
Om de materialen kast heen
Op de tafel
Er zijn meer tafels!
Onder de tafel, wat is daar?
Trommelen op de tafel
Mika pakt blauwe buis..
Stijn pakt een witte buis
Hein kiest riet
Nicia met zware ketting
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.